• Huvudmeny

Skolord - Skola vorbe


A-Ö
SkolaSkola
Antagningandreline
AvgångsbetygDiplomo getomasko
betygDiplomo
diagnostiskt provdiplomo diagnostiko
distansundervisningsičarimos dural
elevvårdstudentosko sastipe
folkhögskolamanušengibariskola
friluftsdagavri dješesko
friskolalibroskola
fritt valt arbetehalomebuči
frånvaronaikotse
färdighetsämnegetomasko
förkunskaperzjanglimos angluno
förskolaangluniskola
grundskolaskola po pervo fundamento
gymnasieskolaskola gymnasium
högskolavutčiskola
högstadiumskola mai barengi
introduktionskurskurso anglunimasko
inträdeskravso trubul te des andre
klassföreståndareklasako baro
kunskapskontrollzjanglimasko kontrolo
kvartssamtalsvato furtaresko
kärnämnesičarimos vazno
lågstadiumskola mai činorengi
lärarbehörighetcertifikato skolaresko
lärarhandledningskolaresko dirižimos
läromedelsičarimaske hertiji
läroplansičarimasko plano
läsårdjinimasko berš
mellanstadiummaškaruni skola
modersmålsundervisningsičarimos ande šib la deaki
morgonsamlingdiminiatsako kidipe
naturorienterade ämnesičarimos pa natura
orienteringsämnesičarimos pa arakaimos
praktisk arbetslivsorientering, praopraktika pa le trajoske djeli (buča)
rastvriama hodinimaski
resurslärareextra skolari
samhällskunskapzjanglimos pa kher le forosko
samlad skoldagkidipe pa skolako djes
schemaordina djeseski
skolkkon či zjal ka skola
skollunchxabe skolako
skolpliktskolaki musai
skolsköterskaskolaki sistritsa
skrivningramomos
slöjdkašteski buči
studie- och yrkesvägledningsičarimos tai bučako dirižimos
studierektorbaro po sičarimos
stödundervisningzjutimasko sičaripe
termintermino
tillsynslärareskolari kai lel sama
tillvalsämnehalome skolako temato
universitetuniversiteto
utbildningsplatssičarimasko than
årskursbers skolako
Uppdaterad 19 mars 2014