• Huvudmeny

Svensk-romska ordlistor

Här hittar du korta svensk-romska ordlistor inom olika sakområden. De är indelade så att varje romskt språk står för sig, i bokstavsordning. Antalet ordlistor är än så länge begränsat. Vårt mål är att antalet ska växa med tiden.

Romer som är spridda över världen tappar ofta en del av ordförrådet från sitt modersmål, och det är vanligt att man lånar in ord från andra språk. Just därför är det viktigt att med hjälp av ordlistor och ordböcker försöka upprätta ett unikt romskt ordförråd, även för fackord och andra speciella ord.

Samhällsord

Särskilt viktiga är samhällsorden, det vill säga ord för den som vill orientera sig i det svenska samhället. Det rör sig till viss del om ord och begrepp som är unika för det svenska samhället och som därför kräver särskilda översättningar.

Ordlistorna är uppdelade i olika romska dialekter

Klicka på länkarna i menyn för att se ordlistorna för varje enskild dialekt. Ordlistor för resanderomska kommer att läggas ut senare.

Uppdaterad 22 januari 2016