• Huvudmeny

Språkvårdsseminarium i romska 2019

Den 23–24 september 2019 hölls det elfte språkvårdsseminariet i romska. Årets tema var romskan inom högre utbildning. 

Isofs generaldirektör Martin Sundin pratade om myndighetens nya uppdrag

Isofs generaldirektör Martin Sundin invigde seminariet och pratade om myndighetens nya uppdrag

Harriet Kowalski, avdelningschef för Språkrådet, informerade om det övergripande språkvårdsarbetet

Harriet Kowalski, avdelningschef för Språkrådet, informerade om det övergripande språkvårdsarbetet

Martin Sundin och Harriet Kowalski informerade även om tre av myndighetens särskilda regeringsuppdrag som involverar och berör arbetet med romskan:

  • Språkcentrumutredningen
  • Långsiktigt handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken
  • Små språk i Norden
Baki Hasan talade om språkvårdsarbetet i romska.

Baki Hasan talade om språkvårdsarbetet i romska, som bl.a. inbegriper arbetet med språkvårdsseminarium, språkplanering, språkfrågor, ordlistor och ordboksarbete, harmonisering av romskan och romska skrivregler.

Dr. Marija Aleksandrovic från Högskolan i Vrsac, Serbien

Dr. Marija Aleksandrovic från Högskolan i Vrsac, Serbien, talade om romskan som undervisningsspråk i utbildningar och berättade att 40% av alla utbildningar hålls på romska. Studenter har möjlighet att söka stöd från tre olika fonder.

Två av föredragshållarna kom från Zagreb, Kroatien respektive Vršac, Serbien.

Två av föredragshållarna kom från Zagreb, Kroatien respektive Vršac, Serbien.

Dr.sc. Ljatif Demir från Universitetet i Zagreb berättade om undervisning i romistik.

Fritz Rosendahl, Sonny Jenfjord och Eleonor Frankemo gav en historisk bakgrund om resandes kultur och historia. Vidare berättade de om sina roller som samtalsledare i projektet Insatser för att synliggöra det romska språket och kulturarvet med fokus på resanderomani.

Baki Hasan hade samtal med Orvo Gronförs, Olavi Berg och Hilda Schwartz där de pratade om hur de upplevde rollen som samtalsledare i projektet Insatser för att synliggöra det romska språket och kulturarvet med fokus på kale romska och utmaningarna i samband med det.

Hela programmet finns här:

Program

Måndag 23 september

10.30–11.00 Registrering och kaffe

11.00–11.15 Seminariet invigs
Martin Sundin, generaldirektör vid Institutet för språk och folkminnen (Isof)

11.15–11.45 Språkrådet informerar
Harriet Kowalski, avdelningschef Språkrådet, Isof

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 Forts. Språkrådet informerar
Harriet Kowalski

13.30–14.00 Om språkcentrumutredningen
Anna Gezelius, minoritetssamordnare Språkrådet, Isof

14.00–14.30 Hur arbetar Språkrådet med uppdraget kring romska
Baki Hasan, Språkrådet, Isof

14.30–15.00 Kaffe

15.00–15.30 Samtal med samtalsledarna kring regeringsuppdraget Insatser för att synliggöra det romska språket och kulturarvet med fokus på kaledialekten

15.30–16.00 Samtal med samtalsledarna kring regeringsuppdraget Insatser för att synliggöra det romska språket och kulturarvet med fokus på resanderomani

16.00–16.15 Frågestund

Tisdag 24 september

9.00–10.30 Romska språket vid Högskolan i Vršac
Dr. Marija Aleksandrovic, Högskolan i Vršac

10.30–10.45 Kaffe

10.45–12.15 Undervisning i romistik
Dr.sc. ljatif Demir, Universitetet i Zagreb

12.15–13.15 Lunch

13.15–14.15 Romska skrivregler
Språkrådet

14.15–15.15 Romska skrivregler
Språkrådet

15.15–15.30 Kaffe

15.30–16.00 Referensgruppen för romska skrivregler
Språkrådet

16.00–16.15 Frågestund

Uppdaterad 09 oktober 2019

Kontakt


Baki Hasan, språkvårdare i romska på Språkrådet, Isof

Telefon: (+46)073 558 60 49

E-post: Baki Hasan