• Huvudmeny

Romska - fakta och historik

Romska är ett indoeuropeiskt språk som talas över hela världen. Romerna kommer ursprungligen från området Punjab i dagens Indien och Pakistan.

Ordbok romska.

Miljontals romer finns över hela Europa, och även på de andra kontinenterna, vilket gör romska till ett transnationellt språk.

Indoeuropeiskt språk

Romska tillhör den indiska grenen av de indoiranska språken och är alltså ett indoeuropeiskt språk. Ordet rom betyder ’man’, ’människa’. Romska heter också romani eller romani chib. Romani chib betyder ’romsk tunga’ eller ’romskt språk’ .

Romska dialekter

Romskan har genom seklerna delats upp i många dialekter, vilket bland annat avspeglar olika romska gruppers omfattande kontakter med skilda folk och språk under en historia av 1 000 års migration och bosättning i olika länder.

Det finns många dialekter och varieteter av romska. Det finns många olika stavningar. Här är några vanliga exempel:

  • kale, kaale, kalo, kálo
  • lovari, lovara, lovaricko
  • gurbeti
  • svensk romani, resanderomani
  • kaldaras, kalderash, kalderaš, kelderaš, kelderašicko
  • arli, arlikane

De olika dialekterna är ömsesidigt begripliga i mycket skiftande grad. Kommunikationen mellan olika dialekter fungerar rätt väl så länge man använder sig av helt romska ord. Men vissa romska dialekter innehåller också en hel del lånord från andra språk, vilket gör det svårare att förstå varandra.

Under lång tid var romska i huvudsak ett muntligt språk, men men i dag är romska också ett skrivet språk. Traditionellt har romerna inte bara talat sitt modersmål utan också språket i landet där de bor; många har också talat ett tredje eller till och med fjärde språk.

Standardiserat alfabet

Sedan 2010 har Språkrådet en rekommenderad standard för det romska alfabetet.

Det romska alfabetet i Sverige.

Romernas ursprung

Språket har bidragit till att man har kunnat lokalisera romernas ursprung till området Punjab i dagens Indien och Pakistan. Enligt historikerna flydde romerna sitt ursprungsland på grund av krig.

Många olika romska grupper blev under århundraden tvungna att vandra omkring mellan olika områden och länder, i riktning mot Europa. 

Efter andra världskriget började romer i vissa länder engagera sig för att skapa bättre förutsättningar för romers kultur och språk. Detta skedde också i Skandinavien i slutet av 1960-talet. Språket har dock bevarats olika väl hos olika grupper och vissa länders assimilationspolitik har haft förödande effekter för romers möjligheter att bevara sitt språk och sin kultur.

Uppdaterad 16 oktober 2020

Läs en artikel i Språktidningen


Under all romani döljer sig sanskrit
länk till annan webbplats

Artikel av Per Westergård i Språktidningen, juni 2012.

Visste du att?

Romska har influerats av många olika språk. Men det finns också spår av romska hos andra språk. Dessa slang- och vardagsord i svenskan har romskt ursprung: 

  • tjej
  • haja (förstå)
  • lattjo (kul, lustig)
  • jycke (hund)