• Huvudmeny

Romska föreningar som arbetar för revitalisering av romskan

Isof delar årligen ut bidrag till föreningar som tillhör de nationella minoriteterna. Många olika romska föreningar har under åren mottagit medel och genomfört olika typer av revitaliserande projekt. Här är några av dem:

Trajosko Drom

Trajosko Drom är en romsk kvinnoförening i Göteborg som arbetar med rättighetsfrågor och social utveckling för den romska minoriteten. De har ett pågående projekt som heter Berätta för mig: Pen mange! Syftet är att föra över de äldre romernas språk, livserfarenhet och kulturella kunskap till nästa generation. I Göteborg och på flera andra orter har ungdomar träffats en gång i veckan för att få handledning i att intervjua och dokumentera äldres berättelser. De har sedan spelat in äldre släktingars berättelser och skrivit ner berättelserna, som sedan har använts för högläsning för de andra barnen och ungdomarna som deltar vid veckoträffarna. Åldrarna är blandade och berättandet sker på flera dialekter. Det är också tänkt att det samlade materialet ska ges ut och spridas, också i syfte att få fram mer litteratur på romska.

En äldre kvinna med krycka sitter och pratar i en mikrofon.

Projektet Berätta för mig: Pen mange! syftar till att föra över de äldre romernas språk, livserfarenhet och kulturella kunskap till yngre generationer.

Malmö Romska Idécenter

I Malmö samlar två modersmålslärare sedan flera år tillbaks barn och unga en gång i veckan. Syftet är att ge romska barn stöd och förutsättningar att kunna bibehålla och utveckla sitt modersmål. Man arbetar med olika aktiviteter och teman som romsk mat, samhällsord, sagoläsning, skrivning och läsning, läxhjälp, teater, studiebesök (när det är möjligt) mm. Allt i ett försök att ge barnen både praktisk och teoretisk kunskap i språket, i kulturen och traditionen. Men också för att stötta dem i sin utveckling i skolan och i det svenska samhället. Modersmålslärarna Teresa Kwiatkowski och Irén Horvatne mottog 2019 Minoritetsspråkspriset för sina insatser.

Kollage bestående av fyra bilder på barn och ungdomar i olika verksamheter: barn på en scehn med tomteluvor, barn på ett bibliotek med böcker i handen, barn runt ett bord och ungdomar i ett klassrum.

Malmö Ungdomscenter

Malmö Ungdomscentral är en ideell förening som riktar sig till barn och ungdomar i Malmö och Skåne. Medlemmarna kommer från olika åldersgrupper, har olika bakgrund och pratar olika språk. I dag har föreningen två verksamhetsområden: Utbildningscentral och Romska Språkcentralen. Utbildningscentralen fokuserar på att stärka och utbilda ungdomar inom olika områden som pedagogik, språk och historia, ljud och bild m.m. Romska Språkcentralen har som mål att på olika sätt främja och stärka olika romska dialekter. Detta gör man genom digitala verktyg som är intressanta för barn och unga och årliga språkseminarier: Romani i fokus.

Föreningen har ett pågående projekt som heter Romska ungdomar i fokus – språkfrämjande genom digitala verktyg. Där arbetar man med fyra–fem romska dialekter. Barn och unga är med i en process där man skapar material som kan handla om djur, växter eller annat. Man producerar videos där barnen får rollen som berättarröst. Filmerna har även svensk undertext. Men man skapar också en podcast där ungdomar verkar som programledare och bjuder in några personer till samtal. Man skriver manus och tar språklig hjälp av äldre i familjen. Allt publiceras och sprids så att så många som möjligt kan få ta del av resultatet.

Kollage med många små bilder på olika personer som ler och texten Malmö Ungdomscentral.

Medlemmarna i Malmö Ungdomscentral kommer från olika åldersgrupper, har olika bakgrund och pratar olika språk.

Unga Rimon

Unga Rimon är en Skellefteåbaserad förening som arbetar för att bevara och revitalisera kaleromskan. Man arbetar för att hjälpa kaleromska barn och ungdomar i Västernorrland att utveckla sitt romska modersmål. Genom åren har Unga Rimon till exempel organiserat sommarspråkläger, läsecirklar, högläsning och rollspelsaktiviteter. Allt för att ge självkänsla och stolthet hos barn och unga och för att hjälpa dem att utveckla ordförrådet, läs- och skrivkunskaperna på kaleromska.

Gipsy Queens Örebro

Ett av föreningens huvudsyften är att dokumentera romsk historia och att bygga romernas släktträd. I projektet I sagornas värld – en nedskriven historia arbetar föreningen i samarbete med Medborgarskolan Värmland-Örebro län med att samla in sagor från den äldre generationen romer bosatta i Örebro. Sagorna ska skrivas ner för att kunna bevaras, spridas och återberättas för barn och unga. Att ge romska barn och unga kunskap om sin historia är en demokratifråga. Men man vill också öka intresset för romska böcker, det skrivna språket och det egna läsandet och det gör man genom att hålla språkbad och språkcirklar.

Fem kvinnor i olika åldrar ser in i kameran.

Medlemmar i Gipsy Queens.

Gävle romska förening

Gävle är en av fem kommuner som är romsk utvecklingskommun. Där finns Gävle romska förening. De arbetar för att sprida kunskap om romsk kultur och för att fler romer ska våga visa sin kulturella identitet. I projektet Urban Romane erbjuder man språkundervisning till barn och unga från grupperna resande, lovara och arli. Målet är att öka de ungas språkliga kompetens, att stärka ungas relation till sitt modersmål och kunskapen om de olika dialekterna. Man hoppas också kunna öka intresset för romsk litteratur. Många barn har inte så stora kunskaper i sitt romska språk, modersmålsundervisande lärare saknas och det gör språkkurserna viktiga. Där kan man ge grundkunskaper i grammatik, i att tala, skriva och läsa, men även om språkets historia. Projektet genomförs i samarbete med Medborgarskolan Region Mitt.

Frantzwagner Sällskapet

Svensk romani har talats i Sverige under många hundra år. Frantzwagner Sällskapet i Helsingborg arbetar för att bevara, utveckla och stärka språket. De har givit ut tre e-böcker på och om svensk romani. I en av dem, ABC-Linn, kan man läsa texter på både romani och svenska. Nu arbetar de med ett projekt som heter Jilan fonn rakkrepan där man ska sammanställa och publicera språkligt material som rör svensk romanis grammatik. Något liknande grammatiskt material har inte funnits tidigare. Tanken är att publicera minst fyra e-publikationer. Projektet involverar många personer som under projektet också får språkbada i svensk romani.

Kollage med två bilder ur läromedel där texter står på romani och svenska.

I e-boken ABC-Linn kan man läsa texter på både romani och svenska.

Uppdaterad 08 april 2021

Mer läsning med anledning av Romernas internationella dag 2021

På isof.se:

Folkminnesarkiven berättar: Johan Miloš Dimitri Taikon

Intervju: Baki Hasan