• Huvudmeny

Romernas internationella dag 2021

För att uppmärksamma Romernas internationella dags 50-årsjubileum riktar Isof strålkastarljuset på en del av det arbete som gjorts för romers rätt att använda romskt språk och kultur.

Bild på romska flaggan.

Den romska flaggan används internationellt, och är en viktig enande symbol för många romer.

Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971, och kan ses som romernas nationaldag. Dagen kom till på 1990-talet, men romer har levt i Sverige betydligt längre än så.

Dagen innebär inte bara ett firande av det romska språket och kulturen, utan också ett tillfälle att minnas hundratals år av förföljelser och övergrepp mot romer.

Det pågår ett ständigt arbete med att främja, utveckla och stärka det romska språket, inte minst på Isof. Många föreningar i Sverige arbetar med att ordna språkträffar och språkbad i romska, andra arbetar med att ta fram material som kan främja språket, till exempel grammatikor.

På isof.se kan du hitta flera läromedel framtagna av romska föreningar.

Några exempel på hur arbetet för romskan har sett ut, och ser ut i dag:

I bloggen Folkminnesarkiven berättar har Isofs expert Charlotte Hyltén-Cavallius skrivit om Johan ”Miloš” Dimitri Taikon, som bland annat kämpade för romska barns rätt till skolundervisning.

Folkminnesarkiven berättar: Johan ”Miloš” Dimitri Taikon

Många olika romska föreningar har under åren fått bidrag från Isof och genomfört olika typer av revitaliserande projekt. Här är några av alla goda exempel, med fokus på projekt för barn och unga.

Romska föreningar som gör saker för barn och unga.

Möt Baki Hasan, Isofs språkvårdare i romska, som berättar om arbetet med romskan på Isofs avdelning Språkrådet.

Intervju: "Ingen ska bli begränsad på grund av etnicitet"

Uppdaterad 08 april 2021

För dig i skolan

Läs mer om romska och läs och lyssna på exempel på olika romska dialekter.

Språken i Sverige: Romska

Språken i Sverige: Lyssna och se på exempel

Rödluvan på olika språk

Visste du att?

Romska har influerats av många olika språk. Men det finns också spår av romska hos andra språk. Dessa slang- och vardagsord i svenskan har romskt ursprung: 

  • tjej
  • haja (förstå)
  • lattjo (kul, lustig)
  • jycke (hund)