• Huvudmeny

Romani chib – nu och i framtiden

Är du modersmålslärare i romska eller önskar du bli det? Skolverket och Språkrådet på Isof bjuder in till dagar med fokus på erfarenhetsutbyte och inspiration. Anmälningstiden är förlängd till 12 februari!

Välkommen att anmäla dig via anmälningsformuläret längst ner på den här sidan. Både du som i dag arbetar som modersmålslärare i romska och du som vill bli modersmålslärare i romska är välkommen att delta båda dagarna. Dagarna är kostnadsfria.

Sprid gärna inbjudan: isof.se/romanichib-erfarenhetsdagar

Datum och plats

Evenemanget kommer att äga rum i Solna:
20 feb: Radisson Park Inn, Hotellgatan 11, Solna
21 feb: Skolverket, Svetsarvägen 16, Solna

Detaljerat program:

Torsdag 20 februari
11.00 Välkommen
11.10 Skolverket: Vad styr dig som lärare?
11.40 Kort paus/bensträckare
11.45 Språkrådet, Isof: Skrivregler (ortografi)
12.15 Lunch
13.00 Roza Risteska, Malmö stad, modersmålslärare i makedonska och förstelärare: Planering och genomförande av undervisning i modersmål. Passet handlar om att planera en strukturerad och genomtänkt undervisning med formativ bedömning som ­främjar interaktion och språklig stöttning med olika didaktiska och pedagogiska metoder samt utmanar och motiverar eleverna att vara delaktiga i sitt eget lärande mot måluppfyllelse.
14.30 Paus
15.00 Diskussion och erfarenhetsutbyte: Vilka ­undervisningsmaterial och metoder använder du?
16.40 Återsamling i storgrupp
17.00 Tack för i dag
19.00 Middag

Fredag 21 februari – modersmålsdagen
08.30 Diskussion och erfarenhetsutbyte: Hur jobbar vi med ­första- och andraspråkselever? Hur behåller och lockar vi elever att läsa modersmål?
10.30 Paus
10.45 Martin Sundin, generaldirektör, Isof, och Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket
11.20 Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum
för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och ­flerspråkighet, Stockholms universitet
12.30 Lunch
13.15 Bagir Kwiek, läsambassadör
14.15 Sammanfattning och fortsättning
15.00 Avslut

Anmälan

Sista anmälningsdag är onsdagen den 12 februari 2020.

Anmäl dig till båda eller någon av dagarna genom att fylla i formuläret som ligger här.

Uppdaterad 05 februari 2020

Kontakt


Baki Hasan, språkvårdare i romska på Språkrådet, Isof

Telefon: 073 558 60 49

E-post: Baki Hasan