• Huvudmeny

mars 2015

Tattjopa

Tattjopa achar achar tjattjot andre politik, juridik, filosofi, statskunskap ta vavre samhällsvetenskaper. Kava nascht sas mansuch dynkra honka tjattjot

Tattjopa honkar rada karna dolle honkar dingalot palla kaben, lover ta vavert tjack. Te sas-sassaroa fyser le savrige butt attjer sas attjer morkler utan fyser dockas vri tjakkes jar to sas manusch. Karna tjakkes mengrar soraloas fyser le kutti buttider kon dova vavre.

Tattjopa achar pottot dova randrar John Rawls och Robert Nozick.

Drabbra buttider pre: http://www.ne.se/lang/r%C3%A4ttvisalänk till annan webbplats 

Uppdaterad 06 mars 2015