• Huvudmeny

februari 2008

Grönländska

Kalaallisut ashar navet pre grönländska.
Grönländska honkar jekh eskimåisk-aleutiskt rakkrepa.

Dolle eskimåiska rakkrepat ashar an dy lodipas, inuit ta yupik, ta grönländska ashar pala inuit-gruppen. Grönländska honkar jekh s.k. polysyntetiskt rakkrepa, Savo attjar te jekh helko sas naschtar pala jekh durit lav, subjekt ta objekt pandras anhopri ninna verbet.

Dolle ashar trin varvera dialektgrupper: östgrönländska, västgrönländska ta nordgrönländska. Dova östgrönländska dialekterna ashar kuttiast sikklo standardgrönländskan, tjakkes avar fann västgrönländska dialekter. Manusch kammar randrat pre grönländska senslo 1700- bersch, kava randre-systemet tjakke kammas nii, tjakke mengras pre dolle latinska laveske-jinnepat, agrades 1851 attjer Samuel Kleinschmidt. Dolle avar butt ninna lindreste-lav fann danniken dre grönländskan. 

anorak honkar jekh lav tjakke butt ninna vavra rakkrepan (chib) kammar lindrat fann grönländskan. 

Iglokajak ta parkasaschar vavera inuitiska lindreskelav.

Randra buttider pala grönländska pre Wikipedialänk till annan webbplats ta pre khereske-rigg Nordenlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 09 juni 2014