• Huvudmeny

Resanderomska

Monitske lav

  • Balvas an ratt

    Vorsnos fyser kamma balvas an rattet.dova fyser acha gla truppon fyserja tajttjot sas sto truppo ta schero. Balvas an ratt honkar jeck soralopa gla truppom te ja tattjot ta ja avri hrmoner, tjakkes östrogen ta testoron ta trupponfyssa docka avri D-vitamin.


Montrans nevo lav

  • Tattjopa

    Tattjopa achar achar tjattjot andre politik, juridik, filosofi, statskunskap ta vavre samhällsvetenskaper. Kava nascht sas mansuch dynkra honka tjattjot


Uppdaterad 06 mars 2015