• Huvudmeny

december 2008

Ainu

O ainus vorbin po Hokkaido sigeto ando norra Japáni.

O ainumanuša anglakado butesa pe maj báre thanes bešenas: pi norra rig e Honshuske, Hokkaidovoske, pi södra Sachalin, Kurilerna taj o södra Kamjatkake. E majbut žene so vorbin ainu sar dujto šhib vorbin la, na sar angluni šhib. I ainušhib sar izolátošhib dikhen butivar, kade te phenes naj népikárdi ávra šhibasa.

Ainu si ek edjserüvo – na pháro fonemsistémo pánže vokálenca taj dešuduje konzunantonca. E vorbengoavimo – vorbengoföljdo si subjekto-objekto- verbo. Ainu iskirin po ek variácia anda japanicko katakanaiskirimo, de vi i latinicko alfabéta hasnin - anvendálin. Si ek ainušhibako újšágo-vrámakoiskirimo, Ainu Times, taj ande kado hasnin-anvendálin selduj iskirimaskosistémo.

O japanicko parlamento ánde pinžárdas ainu sar dulmutánebešimaske – originalbešimaske 6 juniuši 2008 –to berš. 

Gin maj du po Wikipedia (švédicka)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ainu_länk till annan webbplats(spr%C3%A5k)

taj po Omniglot (englišicka)

http://www.omniglot.com/writing/ainu.htmlänk till annan webbplats

Uppdaterad 09 juni 2014