• Huvudmeny

mars 2014

Sastimaski/ inkerimaski/ samalinimaski – centrala

Barnavårdscentral vaj BVC si jekh specialno sastimaski/inkerimaski/samalinimaski – centrala savi inkrel ande e kontroli pe neve bejatura thaj pe majterne šavorengo sastipe.

BVC si jek kotor anda primärvården (puterdo themesko sastipe /bolnica/korhazo) thaj te avelpe khate si iva. Šavoresko baripe- thaj pharimasko sikajipe (sar barolpe thaj e kili) thaj vi lesko mentalno thaj miškimasko puteripe dikhelpe thaj vi e vakcini lelpe khate.

Uppdaterad 05 juni 2014