• Huvudmeny

april 2014

Krisakožutimos

Krisakožutimos, ekonomisko (lovengo) žutimos pala le krisakožutimasko zakono šaj delpe jekhe ženes vaj jekhe muleske namos kaj naj les korkoro dosta ekonomisko (lovengo) žutimos te šaj sikavel pesko gindo/glaso ande jekh krisako than.


Uppdaterad 13 juni 2014