• Huvudmeny

februari 2014

Sarinenger izboria (aluiba) ki Švedia

O sarinenger izboria ki Švedia ičerenape ko naciakor, regionesor hem ko thanesor učipe aškalo o parlamenti, e provinciakorpherdozori (landstingsfullmäktige) hem e komunakorpherdozori (kommunfullmäktige).

O sarinenger izboria (aluiba) ičerenape ki Švedia svako štarto berš ko trinto kurko ko septembar. Ko izboria čhivena o glasačia plje zastupnikon kola ka prezentuinen ljen ko odlučibasere čedipa (skupštine) ko avutno mandatesoro vakti. Sa o švedikane državljania (phuvjaria) kola pherena 18 berš najpalal (najkasno) ko izborengoro dive hem kola bešena ja beštindilje angeder ki akia phuv, isiljen hako (pravo) te den po glaso ko sarinenger izboria. O državljania kotar sa o EU-phuvija barabar e Norvežia hem e Islandea kola tane registirime ki Švedia hem kola pherena 18 berš najpalal (najkasno) ko izborengoro dive isi ljen glasibasor hako ko komunaker hem ko provinciaker izboria. O avrutnephuvjenger državljania kola alje kotar avera phuvija mora te oven registirime ani Švedia pobuter kotar trin berš bičhinavibasor dži ko e izborengoro dive te šaj te glasinen ko komunaker hem provincijaker izboria.

Uppdaterad 04 juni 2014