• Huvudmeny

januari 2014

Aklamacija

O lafi aklamacija avela kotar i latinikani čhib acclama´tio = ojadejaskoro (složibaskoro) čhingariba, sprotivno/mamujalo lafi bašo odova tano accla´mo - negiriba, akava lafi koristinela pe keda isi khediba ko klubija hem keda glasinela pe kratko e lafencar ”oja” ja pale ”na”.

E klubeskoro šerutnomanuš odlučinela savi grupa glasindža poviše i oja ja pale i na grupa odolea so khuvela e čhinavibaskere kaštea ki mesali, te na rodindža pe te genjene pe o glasija tegani čhinavela pe aklamaciaja.

Uppdaterad 04 juni 2014