• Huvudmeny

Referensgrupp för meänkieli

Referensgruppen för meänkieli har en rådgivande funktion gällande verksamhetens inriktning och frågor som berör meänkieli.

Språkrådets referensgrupp för meänkieli:

Meri Alarcón
Anders Emanuelsson
Henning Johansson
Maja Mella
Anna Niva
Holger Torneus

Språkrådets referensgrupper

Referensgrupperna är rådgivande gällande såväl verksamhetens inriktning i allmänhet som frågor som berör respektive ansvarsområde. Referensgrupperna bör bestå av 5–6 ledamöter och utses för en period om tre år. De ska:

  • bidra med synpunkter på verksamhetens innehåll och inriktning genom att ge råd vid prioriteringar, visa på behov av språkliga hjälpmedel, föreslå forsknings- och utvecklingsuppgifter m.m.
  • vara kontaktlänk mellan Språkrådet och till exempel olika lärosäten och intresseorganisationer
  • bidra med information om forskning, utvecklingsprojekt, seminarier m.m. som kan vara viktiga för Språkrådet.
Uppdaterad 02 juli 2019