• Huvudmeny

Heti oon taas meänkieliseminaari!

Läs här på svenska!

Meänkielen kieliseminaari tullee taas! Pane jo nyt ylös kalenterhiin.

Aika: 13-14 nuvemperiä 2020

Paikka: Matarinki & tikitaalisesti vepilä: Kieliarenalänk till annan webbplats

Isofin Kieliraati järjestää joka vuosi meänkieliseminaarin. Seminaari piethiin ensimäistä kertaa Uppsalassa 2019 ja net esitelmät sie saatat kattoa vepiltä UR Playsta. Tämän vuen seminaari järjestethään yhtheistyössä Samverkansplattform-prujektin kans jossa oon myötä Övertorneån kunta, Oulun yniversiteetti Suomesta ja Kväänin instityytti Norjasta. Seminaari lähätethään tikitaalisesti vepilä koronarajotuksitten takia. Esitelmät säästethään ja net saattaa kattoa kans hiljemin prujektin kotisivulta kieliarena.com. 

Seminaaripäivilä oon kaks teemaa: kirjakielen stantartisointi ja kielipaatimetuuti. Olethan sieki myötä!

Met tulema käsittelehmään semmosia kysymyksiä ko ette kunka minuriteettikielten kirjakieltä kehitethään, kunka kielen oppijoile häätys opettaa jos oon monta vaihtoehtoa ja tialektia? Päätökset tavvauksista oon tärkeitä eikä koske vain kielenopetusta. Net näkkyy esimerkiksi siinä kunka paikannimet tavathaan kartoissa ja tiekyltissä. Kuka päättää kunka kirjotethaan? Met tulema kans saahmaan inspirasuunia kielen revitaliseerinkhiin: siihen kunka pikkuset kielet saattava saaha lissää puhujia. Mitä se kielipaatimetutiikka oikhein oon ja kunkas toiset kielet Pohjoskalotilla ja koko mailmassa pärjäävä? 

Prukrammi tullee heti! Roiku myötä ja följaa Kieliraatin weppisivua, Instagramia ”kieliraati"länk till annan webbplats ja prujektin kotisivua Kieliarenalänk till annan webbplats. Jos sulla oon kysymyksiä eli iteoita meilaa: meankieli@isof.se

Uppdaterad 23 oktober 2020

Seminaarista

Seminaarin järjestää Kieliraati, Isof – Kielen ja kansanperintheen instityytti.

Kelle?

Kaikile jotka oon kiinostunheet meänkielestä. Itte kielestä mutta kans muista siihen liittyvistä kysymyksistä. Sulle joka olet meänkielinen, opit meänkieltä, jolla oon juuret meänkielisillä seuvuila eli tunnet yhteenkuuluvuutta meänkielen kans – vaikka sie kuttusitki meänkieltä jollaki muula nimelä. Kans semmoset jotka tekkee työtä meänkielen eli siihen littyvien kysymysten kans saattavat tykätä ette seminaari oon intresantti.

Yhteys

e-post: meankieli@isof.se