• Huvudmeny

Heti oon taas meänkieliseminaari!

Läs här på svenska!

Kieliseminaari järjestethään joka vuosi, eri puolila Ruottia. 13-14 nuvemperiä 2020 oon taasen aika seminaarile. Seminaarin esitelmät lähätethään tikitaalisesti vepilä.

Aika: 13-14 nuvemperiä 2020

Paikka: Matarinki & tikitaalisesti vepilä: Kieliarenalänk till annan webbplats

Isofin Kieliraati järjestää joka vuosi meänkieliseminaarin. Seminaari piethiin ensimäistä kertaa Uppsalassa 2019 ja net esitelmät sie saatat kattoa vepiltä UR Playsta.

Tämän vuen seminaari järjestethään yhtheistyössä Samverkansplattform-prujektin kans jossa oon myötä Övertorneån kunta, Oulun yniversiteetti Suomesta ja Kväänin instityytti Norjasta. Seminaari lähätethään tikitaalisesti vepilä koronarajotuksitten takia. Esitelmät säästethään ja net saattaa kattoa kans hiljemin prujektin kotisivulta kieliarena.com.

Ohjelma

Tämä vuen seminaarin ohjelma ei koske oikeasthaan suohraan meänkieltä. Seminaarissa käsitelhään tärkeitä kysymyksiä jokka koskee uhattuja minuriteettikieliä, niinkö meänkieli ja kväänin kieliki oon. Seminaariesitelmät käsittellee kysymyksiä jokka liittyy kirjakielen kehittämisheen ja kielipesämetuuthiin.

Met tulema käsittelehmään semmosia kysymyksiä ko ette kunka minuriteettikielten kirjakieltä kehitethään, kuka päättää kunka sitä kirjottaa ja kunka kielen oppijoile häätys opettaa jos oon monta vaihtoehtoa ja tialektia? Päätökset tavvauksista oon tärkeitä eikä koske vain kielenopetusta. Net näkkyy esimerkiksi siinä kunka paikannimet tavathaan kartoissa ja tiekyltissä. Met tulema kans saahmaan inspirasuunia kielen revitaliseerinkhiin: siihen kunka pikkuset kielet saattava saaha lissää puhujia. Mitä se kielipaatimetutiikka oikhein oon ja kunkas toiset kielet Pohjoskalotilla ja koko mailmassa pärjäävä? 

Seminaarin esitelmät tuleva vepile kello 9 lähtien kumpanaki seminaaripäivänä. Osote oon www.kieliarena.com/video. Kaikki esitelmät tekstitehtään ruottiksi ja net mennee kattoa kans jälkikätheen.

Perjantai 13/11

Johanna Collen/Samverkansplattform, Mataringin kunta: Tervetulosanat

Marja-Leena Kivelä/Oulun yniversiteetti: Kreativ språkundervisning

Annika Pasanen/Helsingin yniversiteetti: Ett pånyttfött språk. Hur enaresamiskan återhämtade sig

Lauantai 14/11

Martin Sundin, Kielen ja kansanperintheen instityytti: Tervetulosanat

Elina Palola/ Oulun yniversiteetti: Finska skriftspråkets tillkomst och utveckling

Helka Riionheimo/Itä-Suomen yniversiteetti: Kiännä da elvytä! Översättarutbildning för karelskspråkiga

Eira Söderholm/Norjan arktinen yniversiteetti: Talemålet og skriftspråket til de finskættede minoritetene på Nordkalotten

Uppdaterad 11 november 2020

Seminaarista

Seminaarin järjestää Kieliraati, Isof – Kielen ja kansanperintheen instityytti.

Kelle?

Kaikile jotka oon kiinostunheet meänkielestä. Itte kielestä mutta kans muista siihen liittyvistä kysymyksistä. Sulle joka olet meänkielinen, opit meänkieltä, jolla oon juuret meänkielisillä seuvuila eli tunnet yhteenkuuluvuutta meänkielen kans – vaikka sie kuttusitki meänkieltä jollaki muula nimelä. Kans semmoset jotka tekkee työtä meänkielen eli siihen littyvien kysymysten kans saattavat tykätä ette seminaari oon intresantti.

Yhteys

e-post: meankieli@isof.se