• Huvudmeny

Meänkielen kielenhuolto

Meänkielen aktiivit oon tehneet monta vuotta työtä meänkielen kirjakielen kehittämisen kans. Koko ajan tullee enämpi ja enämpi meänkielistä tekstiä, ja sentähen tullee kans uusia kysymyksiä ja tarpheita jotka koskee meänkielen kirjottamista.

Sentähen Kieliraati oon laittanu kielenhuoltoporukan meänkielele. Se oon työryhmä, joka tullee tekemhään töitä meänkielen kielenhuolon kans yhessä Kieliraatin meänkielen kielenhuoltajan kans.

Kielenhuoltoporukan kolme päätehtävää oon:

  1. rakentaa yhtheistyötä niitten välile jotka oon tehneet ja jotka haluavat tehä työtä kirjakielen kehityksen etheen,
  2. koota yhtheen ja analyseerata jo olemassa olevia tapoja kirjottaa ja tavata meänkieltä, ja
  3. antaa tukea, neuvoja ja rekomentasuunia niile jotka haluavat apua kielen käytössä.

Kielenhuoltoporukka kohtaa säänölisesti ja piettää työpajoja, jossa het käyvät läpi meänkielen kirjotuksheen liittyviä kysymyksiä. Meininki oon ette tälle sivule koothaan rekomentasjuunia, apua ja tipsiä niile, jotka haluavat tukea meänkielen kirjotuksessa.

Jos sulla oon mithään kysymyksiä, kommentaaria eli ehotuksia, niin saatat lähettää niitä jo nytten e-postila: meankieli@isof.se

Kielenhuoltoporukan jäsenet

Kielenhuoltoporukka freistaa koota yhtheen kompetensia erilaisilta meänkielen aloilta niinkö lingvistiikka, sanakirjatyö, meänkielen varieteetit, kääntäminen, muisteleminen, opetus ja meetia.

Jäsenet saattavat istua kielenhuoltoporukassa kolmen vuen periuutin, ja sen jälkhiin heitä vaihetethaan. Yks ihminen saattaa istua porukassa eninthään kaks periuutia perätysten. 

Kaikilta jäseniltä vaaithaan meänkielen taito, kans kirjotustaito. Kirjotustaito vaaithaan sentähen ette jäsenten häätyy itte kohata niitä samoja prupleemia ko net kelle het antavat apua ja rekomentasuunia. 

Kielenhuoltoporukan I periuuti 2020–2023:

Anders Emanuelsson
Ingela Henriksson
Mervi Jaako
Elina Kangas
Paula Kruukka
Bengt Pohjanen

Lue lissää kielenhuoltoporukan jäsenistä täältä.

Uppdaterad 18 December 2020

Kieliraatin meänkielen kielenhuoltoporukka

Yhtheys: meankieli@isof.se

Lue lissää kielenhuoltoporukan jäsenistä täältä.

Seuraava työpaja

Aika: 16 päivä maaliskuuta eli marsia, 2020
Paikka: Matarinki

Mitä kielenhuolto meinaa?

Lue lissää kielenhuolosta (ruottiksi).