• Huvudmeny

Suomi

Tukea kansallisille vähemmistökielille.

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos jakaa valtionavustuksia, joiden tarkoituksena on parantaa yksittäisten henkilöiden edellytyksiä oman kansallisen vähemmistökielensä omaksumiseen ja käyttämiseen. Tässä tarkoitetaan jiddišin, meänkielen, romanin, saamen ja suomen varieteetteja.

Avustusta annetaan toimintaan, joka vahvistaa vähemmistökielen luku- ja kirjoitusvalmiuksia. Lisäksi avustusta myönnetään toimintaan, joka edistää tietoa monikielisyydestä, kielestä kulttuurinvälittäjänä tai kielen siirtymisestä sukupolvelta toiselle. Määrärahoja myönnettäessä ajatellaan erityisesti lapsia ja nuoria.

Avustusta saavat hakea Ruotsissa toimivat järjestöt ja säätiöt, jotka eivät tavoittele voittoa eivätkä ole valtiollisia eivätkä kunnallisia. Avustusta saa hakea myös yhdessä muiden yhdistysten, järjestöjen, säätiöiden tai kuntien kanssa. Avustusta ei myönnetä yksittäisille henkilöille.

Avustuksensaajien on annettava selvitys saavuttamistaan tuloksista.

Hakemuksessa on esitettävä konkreettinen ja yksityiskohtainen kuvaus suunnitteilla olevasta hankkeesta ja yksityiskohtainen kustannuslaskelma.

Lisätietoja avustuksesta ja hakumenettelystä antaa Anna Gezelius.

Uppdaterad 29 tammikuuta 2018