• Huvudmeny

Meänkieli

Tukea kansalisille minuriteettikielile.

Kielen ja kansanperintheen instityytti jakkaa valtiontukea jonka tarkotus oon ette antaa yksityisile ihmisille paremat maholisuuet omaksua ja käyttää ommaa kansalista minuriteettikieltä, eli kaikkia suomen, jiddischin, meänkielen, romani chibin ja saamen kielen varieteettiä. 

Tukea annethaan toiminalle joka vahvistaa minuriteettikielisen luku- ja kirjotustaitoa, esimerkiksi petagooginen toiminta kielelä jota opetethaan, kieliprujektille jokka oon lapsile ja heän vanhemille eli insatsille jokka tukevat lukemista. Tukea annethaan kans toiminalle joka lissää yksityisen tietoa monikielisyyestä, kielestä kulttuurin kantajanna eli ikäpolvitten väliselle kielensiirole. Toimintaa joka kohistuu lapshiin ja nuohriin suosithaan erityisesti. 

Tukea saattavat hakea järjestöt ja stiftelsit jokka ei ole valtiolisia eli kunnalisia ja joila ei ole tarkotus tehhä voittoja ja toimivat Ruottissa. Hakia saattaa kans hakea tukea yhessä muitten järjestöitten, stiftelsitten eli kunnitten kansa. Tuen vasthaanottaja antaa sitte selvityksen tuloksista mitä oon saattu. 

Hakemuksessa häätyy olla konkreettinen ja yksityiskohtanen kuvvailu planeeratusta prujektista ja detaljeerattu kostanuskalkyyli.

Jos sulla oon tuesta ja hakemuksesta kysyttävvää niin olet tervetullu othaan kontaktia Anna Gezelius.

Uppdaterad 29 tammikuuta 2018