• Huvudmeny

Aktuellt om minoritetsspråk

 • Frågelista om samisk migration

  Nu samlar Isof in berättelser om samisk migration. Frågelistan berör olika former av förflyttningar och det är människors egna berättelser och erfarenheter som står i fokus.
 • Nu kan du söka bidrag till de nationella minoritetsspråken

  Nu finns nya medel att söka för projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 21 januari 2020.
 • Välkommen till isof.se!

  Nu byter vår webbplats namn till isof.se. Samtidigt ändrar vi myndighetens e-postadresser.
 • Nya läromedel i finska

  Suomea pikkuväelle (Finska för småfolk) och Lukukoira Max (Läshunden Max) är två nya webbläromedel i finska för låg- och mellanstadiet.
 • Konferens om musik och minoriteter

  Musik och minoriteter är temat för en internationell konferens som arrangeras i Uppsala. Konferensen vänder sig till forskare och studenter inom musik- och dansvetenskap, etnologi och angränsande ämnen. Nytt datum för konferensen är 25–30 oktober 2021.
 • Satsning ska lyfta de små språken i Norden

  Institutet för språk och folkminnen (Isof) får i uppdrag att samordna Nordiska ministerrådets satsning på att lyfta de mindre språken i Norden. Det kommer att ske genom olika insatser bland annat inom kultur.
 • Isof föreslår att språkcentrum inrättas för jiddisch och romani chib

  Institutet för språk och folkminnen (Isof) har utrett inrättandet av språkcentrum för de nationella minoritetsspråken. I en tidigare delrapport föreslogs språkcentrum för finska och för meänkieli. I slutrapporten föreslår Isof att språkcentrum bör inrättas även för jiddisch respektive romani chib – och att båda dessa ska placeras i Stockholm.
 • Språkkurser och memtävling på årets språkkafé

  I samband med Europeiska språkdagen deltog Isof i det årliga Språkkaféet på Europahuset i Stockholm. Omkring 600 elever var på plats för att lära sig mer om olika språk.
 • Anmäl dig till språkvårdsseminarium i romska!

  Språkrådets språkvårdsseminarium i romska arrangeras den 23–24 september. Anmäl dig senast den 13 september!
 • Tio år med språklagen

  Den 1 juli 2019 uppmärksammar vi att det är exakt tio år sedan språklagen trädde i kraft. Syftet med lagen är framför allt att förtydliga svenskans och andra språks ställning i det svenska samhället.
 • Isof ska ta fram handlingsprogram för minoritetsspråken

  Institutet för språk och folkminnen (Isof) får i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Det beslutade regeringen torsdagen den 27 juni.
 • Boka in det kommande språkseminariet i meänkieli!

  Den 11 november 2019 anordnar Språkrådet ett språkseminarium i meänkieli. Boka in det i din kalender redan nu!
 • Nytt nummer av Kieliviesti

  I nummer 2/2019 av Kieliviesti kan du läsa om bland annat kartläggningen av Språkrådets språkrådgivning på finska.
 • Ny svensk-finsk biblioteksordlista

  Från accessionskatalog till övertidsavgift. Nu finns en ny svensk-finsk biblioteksordlista här på webben.
 • Nytt läromedel om minoritetsspråk

  Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk är ett nytt läromedel för gymnasiet. Det ger allmän information om Sveriges språk, lagar, rättigheter och flerspråkighet. Här finns också fördjupad information om de fem nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk.
 • De fick årets språkpriser

  På Språkrådsdagen 2019 delades språkpriserna Minoritetsspråkspriset, Klarspråkskristallen och Erik Wellanders pris ut. Här presenteras vinnarna!
 • Välkommen till Språkrådsdagen 2019!

  Fredag 26 april är det dags för Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Temat för i år är "språkliga rättigheter". Anmäl dig nu! 
 • Sök pengar för språkvårdsforskning!

  Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 450 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.
 • Sverigefinnarnas dag

  Sverigefinnarnas dag firas sedan 2011 och det var Sverigefinländarnas delegation som 21 mars 2010 valde Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari till sverigefinnarnas dag.


Uppdaterad 08 januari 2020