• Huvudmeny

Kristallvinnare

Här presenteras samtliga vinnare av Klarspråkskristallen.

År 2020 var temat "nya metoder och nya kanaler för klarspråksarbete". Klarspråkskristallen gick till Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad för ett gediget klarspråksarbete med medborgarna i fokus.
Se pressmeddelande 2020 med juryns motivering och videohälsning från kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Klarspråkskristallen 2019 gick till Skatteverket för ett inspirerande och framgångsrikt klarspråksarbete med medborgarna i fokus.
Se pressmeddelande 2019länk till annan webbplats
Se artikel i Klarspråk 2/2019: Skatteverket skriver tillsammans, för alla

Klarspråkskristallen 2018 hade temat ”klarspråk i vård och omsorg” och tilldelades 1177 Vårdguiden för deras inspirerande klarspråksarbete med webbplatserna 1177.se och umo.se.
Se pressmeddelande 2018 med juryns motiveringPDF (pdf, 177.5 kB)
Se artikel i Klarspråk 2/2018: Klarspråk stärker invånare i mötet med vården

År 2017 var temat "föredömligt klarspråksarbete". Klarspråkskristallen gick till Södertörns tingsrätt för deras långsiktiga och systematiska arbete med att skriva begripliga domar och beslut. 
Se pressmeddelande 2017 med juryns motiveringPDF (pdf, 640.8 kB)
Se artikel i Klarspråk 2/2017: Klarspråkskristallen 2017 för begripliga domar

Klarspråkskristallen 2016 hade temat "klarspråk i e-tjänster". Vinnare blev Sundsvalls kommun, för e-tjänsten Skolskjuts.
Se pressmeddelande 2016 med juryns motivering
Se Klarspråk 2/2016PDF (pdf, 3.8 MB)

År 2015 fick Västra Götalandsregionen Klarspråkskristallen för sitt föredömliga klarspråksarbete.
Se pressmeddelande 2015 med juryns motivering
Se Klarspråk 2/2015PDF (pdf, 3.4 MB)
Se film från seminarium med presentation av arbetetlänk till annan webbplats
Läs mer om Västra Götalandsregionens klarspråksarbete

Klarspråkskristallen 2014 hade temat ”visad effekt av klarspråksarbete”. Vinnare blev Jordbruksverket.
Se pressmeddelande 2014 med juryns motivering
Se Klarspråk 2/2014PDF (pdf, 3.7 MB)
Läs mer om Jordbruksverkets klarspråksarbetelänk till annan webbplats

År 2013 sökte vi en föredömlig text som tagits fram med hjälp av ett gediget klarspråksarbete. Vinnare blev Åklagarmyndigheten, för sitt arbete med klarare gärningsbeskrivningar. 
Se Klarspråk 2/2013PDF (pdf, 3.5 MB)

År 2012 var temat ”Klarspråk inte bara för majoriteten – hur vi når ut med information på andra språk än svenska”. Arbetsmiljöverket fick priset för en genomtänkt kampanj om arbetsmiljö och säkerhet, riktad till utländska byggnadsarbetare i Sverige.
Se Klarspråk 2/2012PDF (pdf, 2.9 MB)

Klarspråkskristallen 2011 delades mellan Helsingborgs stad och Verket för högskoleservice, som bägge skapat ett arbetssätt för webbutveckling som gynnar såväl medborgarna som den egna organisationen.
Se Klarspråk 2/2011PDF (pdf, 2.1 MB)

År 2010 delades två klarspråkskristaller ut, i två skilda kategorier. Vinnare i kategorin domar och domstolsbeslut var Hovrätten för Västra Sverige, tack vare en dom som trots ett komplicerat innehåll är skriven på ett pedagogiskt och nyskapande sätt. Vinnare i kategorin webbtexter var Centrala studiestödsnämnden (CSN), för myndighetens lättillgängliga och pedagogiskt utformade webbinformation och det systematiska arbete som ligger bakom den.
Se Klarspråk 2/2010PDF (pdf, 1.3 MB)

Klarspråkskristallen 2009 gick till Riksbanken. Temat var ”Klarspråk i rapporter – sammanfattningen som viktigt verktyg”. Riksbanken tilldelades kristallen för arbetet med rapporterna ”Riksbankens penningpolitiska rapport” och ”Finansiell stabilitet”.
Se Klarspråk 2/2009PDF (pdf, 2.1 MB)

Klarspråkskristallen 2008 gick till Försäkringskassan. Årets tema var ”Beslut vi begriper” och Försäkringskassan fick priset för sitt nära och prestigelösa samarbete mellan jurister och språkvårdare som lett fram till pedagogiska och genomtänkta riktlinjer för hur beslut ska skrivas på Försäkringskassan.
Se Klarspråk 2/2008PDF (pdf, 739.9 kB)

År 2007 delades ingen klarspråkskristall ut, eftersom klarspråksverksamheten då nyligen flyttat från Regeringskansliet till Språkrådet.

Klarspråkskristallen 2006 gick till Centrala studiestödsnämnden (CSN) för projektet "Kvalitet i CSN:s e-post". Hederspriset Lilla klarspråkskristallen gick till Jordbruksverket för ett pedagogiskt informationsmaterial om EU-stöd för lantbrukare.

Klarspråkskristallen 2005 gick till Skatteverket i Västerås och i Örebro, för det annorlunda projektet Språkdialogen där man bjudit in allmänheten för att testa handläggarnas texter. Hederspriset Lilla klarspråkskristallen gick till Karlstads kommun för långsiktigt och ambitiöst språkvårdsarbete och till eldsjälen Nils-Inge Enlund för hans enträgna arbete med att stärka teckenspråkets ställning.

Klarspråkskristallen 2004 gick till Karin Carlson, biträdande professor i mikrobiologi vid Uppsala universitet, för hennes ovanliga och viktiga insatser för att motverka att svenskan slås ut av engelskan inom naturvetenskaplig forskning och högre utbildning. Handikappombudsmannen (webbprojekt) och Norrköpings kommun (enträget språkvårdsarbete som gett resultat) fick hederspriset Lilla klarspråkskristallen.

År 2003 gick Klarspråkskristallen till Skattemyndigheten i Linköping för en föredömligt grundlig, systematisk och kunnig översyn av brev och skrivelser till medborgare och företag. En liten kristall gick till nämndsekreteraren Anita Pospisil på Bromma stadsdelsförvaltning.

Klarspråkskristallen 2002 gick till Kommittén om vård i livets slutskede för ett välskrivet betänkande. Var sin liten klarspråkskristall fick Riksskatteverket (träget klarspråksarbete) och Socialstyrelsen (för att de arbetar med att integrera, inspirera och införliva språkvården i arbetet).

Klarspråkskristallen 2001 gick till Stig Wallerman, informationschef i Borås kommun för klara och begripliga texter. Två småkristaller gick till Premiepensionsmyndigheten (informationsmaterialet i valpaketet inför premiepensionsvalet) och till Wiwi Samuelsson på Migrationsverket.

År 2000 gick Klarspråkskristallen till Margareta Ringqvist på Statskontoret som skrivit en föredömlig rapport.

Klarspråkristallen 1999 gick till Boverket för arbetet med språkåret 1997–98.

År 1998 delades Klarspråkskristallen ut för första gången. Priset gick till Försäkringskassan i Västerås som lyckats omvandla komplicerade regler till begripliga texter för allmänheten. Två små klarspråkskristaller gick till PRV Bolag och till Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet.

Uppdaterad 07 maj 2020
Fotografi föreställande två kvinnor som står framför en stor bildskärm i ett konferensrum. En av kvinnorna håller en bukett blommor i handen. På skärmen syns fem personer som närvarar på distans.

Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad vann 2020.

Bild på klarspråkskristallen.

Klarspråkskristallen