• Huvudmeny

Nummer 4/2018

Årets sista nummer av Klarspråk handlar om juridiskt språk.

  • Det viktiga juridiska språket


    Det här numret handlar om juridiskt språk. Språket är juristens främsta arbetsredskap, sägs det ibland. Det är ju med hjälp av ord som lagar, domar och beslut byggs upp.
  • Domstolarnas arbete med att skriva begripligare domar


    Att medborgarna har förtroende för domstolarna är centralt i en demokratisk rättsstat. För att upprätthålla förtroendet krävs bland annat att domstolarna utformar domarna på ett sådant sätt att även människor som inte är vana vid att läsa domstolstexter kan hitta i texten och förstå domstolens resonemang.
Uppdaterad 18 november 2019

Läs Klarspråk som pdf

Vill du prenumerera?

Skicka namn och post- eller mejladress till klarsprak@
isof.se

Skriv om du vill ha en tryckt tidning i brevlådan eller prenumerera via e-post.

Prenumerationen är gratis.