• Huvudmeny

Notiser 4/2019

Krångelombudsman i Helsingborg

Helsingborgs stad har anställt en krångelombudsmanlänk till annan webbplats, Malin Johnsson. Hennes uppdrag är att ”avkrånglifiera” Helsingborg och exempelvis förenkla blanketter och e-tjänster. Både invånare och företagare kan lämna förslag på sådant som inte fungerar till krångelombudsmannen. Även Karlstads kommun har beslutat att inrätta en sådan tjänst.

Nominera till Klarspråkskristallen!

Snart är det dags igen – vässa argumenten och nominera din organisation till Klarspråkskristallen 2020! Temat för kristallen den här gången är nya metoder och nya kanaler för klarspråksarbete.

Senast den 10 februari behöver vi ha nomineringarna. Mer information finns på isof.se/kristallen.

Skrivråd och skrivstrategier i Skrivboken

bokomslag

Den klassiska handboken Skrivboken av Siv Strömqvist har kommit ut i en åttonde upplaga. Här finns mönster för vanliga texttyper som pm, dagordningar, mötesprotokoll och rapporter. Författaren tar bland annat upp ämnen som att skriva genusneutralt och att göra källhänvisningar. I boken finns också uppdaterade avsnitt om språkriktighet och interpunktion.

Två nya språkvårdare

porträtt

Den 2 december förstärktes Språkrådet med två nya språkvårdare i svenska: Linnea Hanell och Johanna Ledin. Välkomna!

ISO-standard för klarspråksarbete

International Plain Language Federationlänk till annan webbplats ska utveckla en standard för klarspråk under den internationella standardiseringsorganisationen ISO. En standard är ett gemensamt ”recept” på hur något ska göras eller genomföras. Klarspråksstandarden ska innehålla språkneutrala principer och riktlinjer. Senare kan det utvecklas mer detaljerade standarder och kompletteras med exempel för enskilda språk.

Internet och språket

Vad gör internet med språket? Hur anpassar vi oss efter olika sociala sammanhang på nätet? Sociala medier driver på språkutvecklingen och ger samtidigt goda möjligheter för forskare att undersöka språkförändringar i realtid. Den populärvetenskapliga boken Because Internet är skriven av Internetlingvisten Gretchen McCulloch.

Uppdaterad 12 december 2019

Kommande konferenser och seminarier om klarspråk

11 mars 2021
Symposium om begriplighet i lagtextlänk till annan webbplats, Berlin (på distans)

26 mars 2021
Grammatikdagenlänk till annan webbplats

5 maj 2021
Språkrådsdagen, (på distans)

11–13 maj 2021
Access for all,länk till annan webbplats internationell klarspråkskonferens, (på distans)

26 maj 2021
Starta och driva klarspråksarbete, (på distans)

8 oktober 2021
Språkforumlänk till annan webbplats, Stockholm

I myndighetens kalendarium hittar du fler evenemang!