• Huvudmeny

Rapportera oklart språk

Har du råkat ut för några obegripliga myndighetstexter? Vi tar gärna emot exempel på svårlästa texter.

Enligt språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. Men vad är det egentligen som är svårt och krångligt i de offentliga texterna? Det vill vi på Språkrådet veta. Därför tar vi gärna emot exempel på svårlästa texter.

Vad tycker du är svårt att förstå? En krånglig formulering? En komplicerad mening? Ett konstigt urval av information? Eller kanske ett opersonligt brev som inte alls verkar rikta sig till dig?

Gör så här

  1. Skriv av eller skanna in exempel på oklara formuleringar, fotografera anslag och skyltar, länka till webbsidor eller ta en skärmdump av dem.

  2. Berätta gärna lite om kommunikationssituationen så att vi förstår sammanhanget.

  3. Skicka exemplen till klarsprak@isof.se. Märk mejlet "Oklart".

För framtida forskning

Vi samlar in oklarheter för att få reda på vad allmänheten tycker är svårbegripligt. Vi har i dagsläget inga planer på att publicera bidragen på webben eller offentliggöra dem på annat sätt. Inte heller kommer vi att svara på ditt mejl eller kommentera texten just nu. Däremot kan bidragen komma att användas i forskning om klarspråk.

Uppdaterad 20 november 2019