• Huvudmeny

Klarspråk lönar sig 

Handboken ”Klarspråk lönar sig” innehåller inspirerande exempel, råd och tips på praktiskt klarspråksarbete i offentlig verksamhet.

I ”Klarspråk lönar sig” finns råd om metoder, arbetssätt och exempel på hur ett antal myndigheter och kommuner arbetar med klarspråksfrågor och organiserar det långsiktiga arbetet. Råden och tipsen ger, tillsammans med beskrivningarna av olika sätt att arbeta, inspiration att starta och driva klarspråksarbete.

Några av de frågor som diskuteras i boken är: Vad har man att vinna på att arbeta med klarspråk? Vad får det för konsekvenser om kommunikationen inte fungerar? Hur arbetar man med klarspråk? Och hur skapar man de bästa förutsättningarna för ett lyckat klarspråksarbete?

”Klarspråk lönar sig” kom ut första gången 2006 och har länge varit slut på förlaget. Den nya utgåvan från 2013 är uppdaterad och innehåller bland annat helt nya exempel på klarspråksarbete. Författare är Anneli Hedlund.

Handboken fokuserar på klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter, men råden och metoderna är givetvis lika användbara i privat verksamhet. Den vänder sig till alla som skriver i tjänsten.

Boken finns i bokhandeln. Den kan också beställas från Norstedts juridiklänk till annan webbplats.

Uppdaterad 16 januari 2018
Framsidan av boken Klarspråk lönar sig