• Huvudmeny

Inkluderande språk – hur då?

Välkommen att fira internationella klarspråksdagen med oss!

Seminariet äger rum i lokalen Ljusgården på Fleminggatan 7 i Stockholm.

Fredagen den 12 oktober 2018 anordnade Språkrådet ett eftermiddagsseminarium om inkluderande språk.

Program

13.00–13.10 Hej och välkommen!

Martin Sundin, generaldirektör, Institutet för språk och folkminnen

13.10–13.50 Språkarbete för en jämlik vård – praktiska erfarenheter från 1177 Vårdguiden och UMO.se

1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats och UMO.selänk till annan webbplats har vi utvecklats från att översätta texter från läkarspråk, till att skriva så att alla kan förstå och känna sig inkluderade. Genom att skriva tillgängliga texter gör vi vården tillgänglig för fler. Men hur gör vi rent praktiskt? Vi delar med oss av erfarenheter och framgångsfaktorer. Vi kommer också att berätta om arbetet med den flerspråkiga sajten youmo.selänk till annan webbplats.

Ida Friedmann, Jenny Andersson och Sara Simon Borsiin är redaktörer och medlemmar i språkgruppen på 1177 Vårdguiden och UMO.se.

Presentation från 1177 VårdguidenPDF (pdf, 3.2 MB)

13.50–14.30 Klarspråk inom sexualupplysning – erfarenheter från RFSL Stockholm/Sexperterna

Inom sexualupplysningen idag finns det ett ständigt arbete med att göra språket tydligare, mer korrekt och att öppna för ett brett spektrum av kroppar, identiteter och sexualiteter. Lika brett är hbtq-communityts erfarenheter och kunskap, vilket ibland skapar en konflikt mellan språkpolitikens visioner och en bred tillgänglighet. Kan arbetet med inkludering skapa exkludering?

Nicklas Dennermalm jobbar med sexualupplysning och hivprevention på RFSL Stockholmlänk till annan webbplats. Han är också knuten till Karolinska Institutet där han forskar om homosexuella män som har sex i Berlin.

Presentation från Nicklas DennermalmPDF (pdf, 856 kB)

14.30–15.00 Fika

15.00–15.50 Inkludering och klarspråk i normkritiska språkförslag – ett språkvårdsperspektiv

Klarspråk, liksom många normkritiska språkförslag, syftar till en mer inkluderande kommunikation. Målet är alltså detsamma, men sätten att skapa ett inkluderande språk skiljer sig åt, liksom synen på vad språket har möjlighet att åstadkomma. Finns det en konflikt mellan att skriva klarspråk och att skriva normkritiskt? Och vad bör egentligen offentlig språkvård rekommendera för att uppfylla kravet på ett vårdat, enkelt och begripligt språk som också är inkluderande?

Lena Lind Palicki är universitetslektor i svenska på Stockholms universitet. Hon skriver just nu en bok om inkluderande språk.

15.50–16.00 Tack och hej!

Anmälan

Anmälningstiden gick ut den 1 oktober. Anmälan är bindande.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Uppdaterad 03 oktober 2019

Datum

Fredagen den 12 oktober 2018

Tid

Klockan 13.00–16.00

Plats

Fleminggatan 7länk till annan webbplats, Kungsholmen, Stockholm

Pris

900 kronor + moms

Anmälan

Anmälan senast 1 oktober.

Frågor

Om du undrar något är du välkommen att mejla klarsprak@
sprakochfolkminnen.se