#loadText ($preambleOrder $preambleText) #loadText ($titleOrder $titleText)
  • Huvudmeny

Klarspråk i andra länder

Över hela världen arbetar många organisationer och grupper med att förbättra och förenkla juridiska texter och myndighetstexter.

Uppdaterad 15 november 2019
Eva Olovsson och Ingrid Olsson föreläser

Språkrådets Eva Olovsson och Ingrid Olsson föreläser vid en internationell klarspråkskonferens i Dublin 2015