• Huvudmeny

Att arbeta med klarspråk

Här hittar du information om hur man kan arbeta med klarspråk i en organisation.

Praktiska tips om hur man skriver vårdat, enkelt och begripligt finns under Att skriva klarspråk.

Hur arbetar man med klarspråk?

Några tips om hur man kan arbeta med klarspråk på en arbetsplats:

  • Fastställ en långsiktig plan för klarspråksarbetet.
  • Ta hjälp av språkkonsulter för att planera och genomföra klarspråksprojekt.
  • Låt personalen gå på kurs.
  • Utforma bra mallar.
  • Utse klarspråksansvariga.
  • Informera om klarspråk i personaltidningen och på intranätet.
  • Bilda nätverk, inom myndigheten eller med andra myndigheter.

Under Goda exempel kan du se hur andra gör.

Språkkonsulter till god hjälp

Många av de språkvårdare och språkexperter som arbetar med klarspråk i Sverige är examinerade språkkonsulter. Det innebär att de bland annat har kunskaper i klarspråksarbete och modernt myndighetsskrivande.

Vill du anlita en språkkonsult? Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenskalänk till annan webbplats har en lista på sin webbplats där du kan söka efter språkkonsulter med olika specialiteter.

Även hos föreningen Språkrådgivning och textvårdlänk till annan webbplats finns en lista med språkvårdare som åtar sig uppdrag.

Uppdaterad 07 november 2019

Språklagen § 11

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Filmade föreläsningar

Se Gabriella Sandström föreläsning om klarspråk och lättläst,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som hon höll på en nätverksträff om kognitiv tillgänglighet 7 november 2018.

Bild ur filmen där Gabriella Sandström föreläser om klarspråk, lättläst och begriplighet.

Här berättar Gabriella Sandström om klarspråk och lättläst.

Se Ingrid Olssons föreläsning "Vårdad, enkel och begriplig"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster,  från Lättlästdagen 9 november 2018. Om klarspråksparagrafen, att mottagaranpassa – och om mamma.

Bild ur filmen där Ingrid Olsson föreläser om bland annat mottagaranpassning.

Ingrid Olsson föreläser om bland annat mottagaranpassning.