• Huvudmeny

Terminologiverksamheten

Terminologiverksamhet på Isof är framför allt inriktad på att stötta arbetet med fackspråk och terminologi på statliga myndigheter, lärosäten, kommuner och landsting.

På vår avdelning Språkrådet arbetar vi med att främja, stödja och samordna terminologiarbete inom offentlig förvaltning så att språklagens § 12 kan efterlevas. Vårt terminologiarbete innebär bland annat följande:

  • Vi sprider information, ger råd och utarbetar riktlinjer för terminologiarbete.
  • VI erbjuder introduktionsföreläsningar och inspirationsseminarier för offentlig verksamhet.
  • Vi förvaltar och utvecklar Rikstermbanken.
  • Vi främjar utbildning och forskning inom terminologiområdet.
  • Vi främjar terminologiprojekt inom offentlig förvaltning och samverkar med nationella och internationella terminologigrupperingar.

Isof ansvarar även för att terminologi utvecklas inom de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk. Läs mer om arbete med minoritetsspråk.

Isof främjar dessutom språkteknologiska terminologiprojekt. Läs mer om arbete med språkteknologi.

Vad ska myndigheter göra?

Myndigheter har enligt språklagen ett eget ansvar att arbeta med termer och begrepp inom sitt fackområde. Det innebär bland annat att

  • bedriva det operativa terminologiarbetet på den egna myndigheten
  • samordna terminologiarbetet internt men också med andra myndigheter inom samma ämnesområde
  • tillgängliggöra sin terminologi via exempelvis en webbplats och Rikstermbanken.

Läs mer om terminologiarbete på en myndighet.

Uppdaterad 18 november 2019

Språklagen § 12

Myndigheter har ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, utvecklas och används.

Frågor om

terminologiarbete


Åsa Holmér
Telefon: 073-558 60 66

Karin Webjörn
Telefon: 073-558 60 99

E-post: terminologi@isof.se