• Huvudmeny

Rikstermbanken – med termer tillgängliga för alla

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Den innehåller runt 130 000 termer från olika ämnesområden och organisationer. Rikstermbanken är fritt tillgänglig för alla att söka i.

Här hittar du termer inom en stor mängd ämnesområden, till exempel juridik, ekonomi, medicin, informationssäkerhet, kulturarv och matlagning.

Språkrådet förvaltar Rikstermbanken

Från 2019 förvaltar Språkrådet Rikstermbanken. Vi publicerar nya eller uppdaterade ordlistor när en organisation kontaktar oss för att bidra med sin ordlista.

Om du vill att din ordlista ska publiceras i Rikstermbanken, hör av dig till terminologiverksamheten på Språkrådet.

Rikstermbanken – ett regeringsuppdrag

Idén om en nationell termbank hade funnits länge i terminologi-Sverige, men tog fart i början 2000-talet. Anledningen var den stegvisa övergången till ändrade arbetsmetoder och samhällsstrukturer i samband med digitaliseringen av information. Regeringen insåg att denna samhälleliga utveckling medförde ett ökat behov av att samla och tillgängliggöra begrepp och termer, särskilt myndighetsgemensamma sådana. Därför beslutade regeringen 2006 att låta bygga upp en nationell termbank för detta ändamål. Terminologicentrum TNC fick detta uppdrag, eftersom organisationen hade arbetat med insamling av terminologi sedan 1940-talet och med termbanksuppbyggnad och termbanksutveckling sedan slutet av 1960-talet.

Beslutet om att bygga upp en termbank var även en följd av de förslag som lades fram i propositionen Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (Regeringens proposition 2004/05:175). Där framhölls att entydig och lättillgänglig terminologi är ett nödvändigt redskap för att elektroniskt utbyte av information ska kunna utföras effektivt i olika typer av verksamheter och affärsprocesser.

Också i den språkpolitiska propositionen Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik (proposition 2005/06:2) framhålls vikten av en central termbank:

  • ”En bra utformad och kvalitetssäkrad termbank kan på sikt bli ett effektivt verktyg för fackexperter, medier, företag, myndigheter, universitet och högskolor och översättare, som snabbt kan behöva få tillgång till aktuell svensk terminologi, samt för utvecklingen av nya IT-tjänster. I arbetet med en central termbank är det viktigt att myndigheterna också medverkar. Det bör därför i myndigheternas språkvårdsarbete ingå ett ansvar för begrepp och termer inom det egna verksamhetsområdet.”

Rikstermbanken invigdes 2009. Sedan dess har termbanken vuxit med åtskilliga termposter (en termpost består vanligtvis av svenskt ord, beskrivning och ibland ord på andra språk). Vid invigningen fanns ungefär 50 000 termposter, och nu finns omkring 130 000 termposter.

Här kan du söka efter termer i Rikstermbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 19 juni 2019

Rikstermbanken

Har du en term som du undrar över? Sök i Rikstermbanken!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster