• Huvudmeny

Tips för språkarbetare

Som språkarbetare på en myndighet kommer du i kontakt med termer och begrepp som är centrala för verksamheten. Här finns tips på hur du kan hantera termer i ditt språkarbete.

Du kan ställa dig frågor som:

  • Vilka ord och uttryck är termer?
  • Behövs alla termer och behöver jag förklara dem?
  • Ska jag skapa en ordlista med nödvändiga termer eller kan jag förklara dem i texten?
  • Behöver jag hjälp av en sakkunnig person?
  • Vilka andra i min organisation arbetar med termer och begrepp?

En webbkommunikatör som skriver en webbtext om vaccination riktad till en viss befolkningsgrupp analyserar texten utifrån ett terminologiskt perspektiv, och för ett resonemang i stil med:

Mina mottagare är personer som i vuxen ålder ska vaccineras mot rubella. Ska jag skriva röda hund i stället för rubella? Röda hund är minst lika vanligt förekommande som rubella, och mina mottagare har bättre kunskaper i svenska än i latin så den svenska termen är bättre. Mina mottagare har inga medicinska kunskaper, så jag behöver förklara både röda hund och vaccination. Det är de enda termer som förekommer i min text, så jag behöver ingen egen ordlista för dem den här gången. Jag kan förklara i texten vad de betyder. Innan jag förklarar termerna behöver jag titta i vår termbank, så att jag inte ger fel information.

Flerspråkigt arbete

Om du översätter eller skriver texter på olika språk är det extra viktigt att vara medveten om skillnaden mellan term och begrepp.

När du till exempel ska översätta en svensk term till motsvarande term på ett annat språk är det begreppet bakom den svenska termen som ska vara utgångspunkt. Om du i stället skulle översätta ord för ord finns risken att den översatta termen blir otydlig eller rentav felaktig. Texten kan dessutom ge ett oseriöst intryck för läsaren.

På många språk används färgen grå som beskrivande adjektiv när man ska benämna is av en viss tjocklek, 10-15 cm tjock. Det heter grey ice på engelska, glace grise på franska och graa is på danska, Graueis på tyska, harmaa jää på finska. Då skulle man kunna tänka sig att det heter grå is på svenska. Men det gör det inte. Den meteorologiska termen är medeltjock is, och det får man veta om man söker på grey ice i den mångspråkiga termbanken Iate.

När ett universitet meddelar att en forskare ska disputera i ett ämne kallas det ibland för spikning, som kommer av att man åtminstone förr bokstavligt talat spikade upp avhandlingen på en vägg. Att översätta det till engelska med nailing är förstås tokigt. Vem skulle förstå det? Här kan det vara vettigare att göra som Universitets- och högskolerådet har gjort i sin ordbok över högre utbildning och ge en beskrivning på engelska i stället: notification of the date of the defence of a doctoral thesis.

Ta hjälp i terminologiarbetet!


Du bör samarbeta med facköversättare och fackexperter som kan ämnesområdet, såvida du inte själv har den kompetensen.

Läs mer om var du hittar terminologikonsulter som kan hjälpa dig.

En bra ordbokskälla är också ett viktigt redskap. Här finns termlistor och termbanker med redan utarbetade termer och definitioner inom olika ämnesområden.

Uppdaterad 09 december 2019

Läs mer

I TerminologiguidenPDF (pdf, 407.1 kB) kan du läsa mer om hur du arbetar med termer och begrepp.

Att söka i termbanker

Hur söker jag i en termbank och hur tolkar jag informationen i en termpost? Snart kommer du att kunna läsa mer här om detta.