• Huvudmeny

Terminologiarbete på en myndighet

Terminologiarbete på en myndighet kan se olika ut, bland annat beroende på myndighetens målgrupper och beroende på vilken typ av arbete som bedrivs. Här bör du som arbetar med dessa frågor utgå från de behov din myndighet har.

Börja där ni står

Först behöver du få en överblick över hur ni på din myndighet redan jobbar med språk, och i vilka sammanhang och verksamheter som frågor om termer och begrepp dryftas. Hur ser era klarspråksstrategier ut? Översätter ni mycket texter? Har ni kanske en ordlista? Utgå från det arbete ni redan har på gång.

Terminologisamordning

Terminologisamordning kan ske på olika plan. Du bör inom myndigheten samordna alla som på något sätt arbetar med terminologifrågor så att ni internt känner till varandras arbeten. Var uppmärksam på att terminologiarbete kan bedrivas av flera olika yrkesgrupper, bland annat klarspråksarbetare och översättare men även verksamhetsarkitekter, statistiker och andra som för sin verksamhet behöver strukturera information och kunskap.

Terminologisamordning handlar också om att samverka med andra myndigheter arbetar inom samma ämnesområde, och därför hanterar likartad terminologi.

Ytterligare en typ av samordning är den som myndigheter bör ha med översättare och terminologer vid EU-kommissionen. Där produceras mängder av juridiskt bindande texter som har stor inverkan på svenskt offentligt språkbruk.

Termlista på webben

En termlista är ett verktyg som kan hjälpa både medarbetare och besökare på myndigheten att förstå och kommunicera om myndighetens verksamhet. Om det inte redan finns en termlista kan det vara lagom greppbart att börja med de tio mest centrala begreppen inom verksamheten. Genom att publicera termlistan på myndighetens intranät eller externa webbplats kan fler ta del av innehållet.

Ta hjälp i terminologiarbetet!

Du bör samarbeta med facköversättare och fackexperter som kan ämnesområdet, såvida du inte själv har den kompetensen.

Läs mer om var du hittar terminologikonsulter som kan hjälpa dig.

En bra ordbokskälla är också ett viktigt redskap. Här finns termlistor och termbanker med redan utarbetade termer och definitioner inom olika ämnesområden. Pröva också att söka i Rikstermbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 24 juni 2019

Mer att läsa


Här kan du läsa mer om fackspråk och terminologi.

Här kan du läsa mer om myndigheters ansvar enligt språklagen.