• Huvudmeny

Att arbeta med terminologi

Här hittar du information om hur du kan arbeta med termer och begrepp i din organisation. Grundläggande är att bli terminologiskt medveten. 

Som terminologiskt medveten är du varse att termer finns inom alla samhällsområden och att de kan se ut som vanliga ord men användas i en särskild betydelse.

Som terminologiskt medveten vet du också att vissa termer kan vara obegripliga för personer som inte har kunskap om det specifika ämnesområdet.

Frågor som du kan ställa dig för att höja din terminologiska medvetenhet är:

  • Vilka termer använder vi på min arbetsplats?
  • Hur använder vi dem i vår interna respektive externa kommunikation?
  • Menar vi alltid samma sak med en viss term? Använder vi flera termer för samma begrepp?

Här finns tips för dig som är språkarbetare och hur man kan arbeta med termer och begrepp på en myndighet.

Om du ska analysera problem som har med termer och begrepp att göra kan du få mer hjälp av terminologiläran.

Du kan också ta hjälp av termlistor och termbanker och där söka efter redan utarbetade termer och definitioner, både enspråkiga och flerspråkiga, inom olika ämnesområden.

Uppdaterad 21 december 2020

Frågor om

terminologiarbete


Åsa Holmér
Telefon: 073-558 60 66

Karin Webjörn
Telefon: 073-558 60 99

E-post: terminologi@isof.se

Öppettider under jul och nyår 2020/2021

Den 22 december 2020–7 januari 2021 håller rådgivningen stängt.