• Huvudmeny

Språkrådsdagen 2021

Konferensen Språkrådsdagen den 5 maj 2021 har temat "fint och fult – attityder till språk". I år är konferensen helt digital.

Bildblock med fyra olika bilder från Språkrådsdagen. På den första bilden tar Camilla Lindholm och Sandra Hvarfner emot klarspråkskristallen från kultur- och demokratiminister Amanda Lind. De andra bilderna är från tre olika föreläsningar där talaren står på scen framför en presentation på stor skärm.

Bilder från Språkrådsdagen 2019. Klicka på bilden för att se ett bildspel.

Varje år arrangerar Språkrådet en inspirerande konferens om språken i Sverige. Konferensen vänder sig till alla språkintresserade, och på programmet står bland annat föredrag från ledande språkvårdare och språkvetare.

Temat för Språkrådsdagen 2021 är "fint och fult – attityder till språk". Konferensen är i år för första gången helt digital.

Välkommen med din anmälan!

Preliminärt program

Kl. 9.00 Konferensen öppnas
Martin Sundin, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen, öppnar konferensen och lämnar över till moderator Lena Lind Palickilänk till annan webbplats, Stockholms universitet.

Kl. 9.30 Enspråkigt tänk – flerspråkig språkanvändning?
Hur ser människor i Sverige på användning av importord, kodväxling, förortsförankrad svenska och svenska med brytning? Vilken sorts svenska vill vi att våra barn ska tala? Dominerar ett enspråkigt tänk än i dag, trots att samhället i allt högre grad blivit flerspråkigt?
Ellen Bijvoetlänk till annan webbplats, Uppsala universitet

Kl. 10.00 Språkliga hierarkier i Göteborg
Maria och Johan diskuterar sverigefinskans och somaliskans roll i den flerspråkiga staden Göteborg. Hur kan man förklara skillnaderna i språkens synlighet och status? De menar att frågan bara kan besvaras genom att undersöka hur språket samverkar med ras, religion, klass och genus.
Maria Löfdahl , Institutet för språk och folkminnen, och Johan Järlehedlänk till annan webbplats, Göteborgs universitet

Kl. 10.30 Fikapaus med mingel

Kl. 11.00 Unga språkaktivister
Språkaktivism engagerar ung som gammal. Henning kommenterar den ständigt pågående debatten om språk som verktyg för politisk förändring utifrån sitt avhandlingsprojekt om språkaktivism och språknormering bland gymnasieungdomar.
Henning Årmanlänk till annan webbplats, Stockholms universitet

Kl. 11.30 Engelska svordomar
I inhemska, engelskspråkiga sammanhang anses svordomar som fuck och shit vara ytterst problematiska. Men hur ser bruket av fuck och shit ut i Sverige, och vilka attityder mot engelska och svenska svordomar kan man därmed urskilja?
Kristy Beers Fägerstenlänk till annan webbplats, Södertörns högskola

Kl. 12.00 Lunchpaus

Kl. 13.00 Vad är fint och fult, enligt radiolyssnarna och tv-tittarna?
Språkvårdarna i public service får ta emot många kommentarer om etermediespråket. Återkommande ämnen är dialekter och andra varieteter av svenska; svordomar och annat grovt språk; engelska ord och uttryck; språkriktighet och grammatik; slarviga och felaktiga uttal samt politiskt värdeladdat språk. Hur förhåller Lotta och Lena sig till dessa synpunkter?
Lotta Ederth och Lena Olaussonlänk till annan webbplats, SR, SVT och UR

Kl. 13.30 Prisutdelning

Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset delas ut av kultur- och demokratiminister Amanda Lindlänk till annan webbplats. Erik Wellanders pris delas ut av professor Björn Melanderlänk till annan webbplats.

Kl. 14.30 Fikapaus med mingel

Kl. 15.00 Åsikter om dialekter
De flesta säger sig tycka om dialekter, men vad menar de när de säger så? Hur ser bilden av dialekten och dialekttalaren ut? Är dialekten något "hos oss" eller "hos dom andra"? Lars-Gunnar behandlar särskilt stadsdialekterna och skärningspunkten mellan dialekt och sociolekt.
Lars-Gunnar Anderssonlänk till annan webbplats, Göteborgs universitet

Kl. 15.30 Hur gör vi nu då?
Avslutande panelsamtal med moderatorn Lena Lind Palicki, Maria Bylin samt flera av dagens talare.

Kl. 16.00 Avslutning
Moderator Lena Lind Palicki avslutar konferensen

Konferensen tolkas till svenskt teckenspråk.

Anmälan

Anmäl dig senast 29 april. Anmälan är bindande.

Välkommen!

Uppdaterad 08 april 2021

Tid

Onsdag 5 maj 2021, ca kl. 9–16

Plats

Digitalt, så du kan delta var du än är

Avgift

Deltagaravgift 750 kr (+ moms)
För studenter 100 kr (+ moms)

Anmälan

Anmälningsformulär

Anmälan för dig som är student

Frågor

klarsprak@isof.se