• Huvudmeny

Språkrådsdagen 2021

Konferensen Språkrådsdagen 2021 kommer att ha temat "fint och fult – attityder till språk".

Bildblock med fyra olika bilder från Språkrådsdagen. På den första bilden tar Camilla Lindholm och Sandra Hvarfner emot klarspråkskristallen från kultur- och demokratiminister Amanda Lind. De andra bilderna är från tre olika föreläsningar där talaren står på scen framför en presentation på stor skärm.

Bilder från Språkrådsdagen 2019. Klicka på bilden för att se ett bildspel.

Varje år arrangerar Språkrådet en inspirerande konferens om språken i Sverige. Konferensen vänder sig till alla språkintresserade, och på programmet står bland annat föredrag från ledande språkvårdare och språkvetare.

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten bedömde att risken för smittspridning av covid-19 var mycket hög i Sverige valde Isof som en försiktighetsåtgärd att ställa in Språkrådsdagen 2020.

Temat för Språkrådsdagen 2021 blir "fint och fult – attityder till språk".

Preliminärt program

Enspråkigt tänk – flerspråkig språkanvändning?
Hur ser människor i Sverige på användning av importord, kodväxling, förortsförankrad svenska och svenska med brytning? Vilken sorts svenska vill vi att våra barn ska tala? Dominerar ett enspråkigt tänk än idag, trots att samhället i allt högre grad blivit flerspråkigt?
Ellen Bijvoetlänk till annan webbplats, Uppsala universitet

Vad är fint och fult, enligt radiolyssnarna och tv-tittarna?
Vi public service-språkvårdare får ta emot många kommentarer om etermediespråket. Återkommande ämnen är dialekter och andra varieteter av svenska; svordomar och starka uttryck; engelska ord och uttryck; språkriktighet och grammatik; slarviga och felaktiga uttal samt politiskt värdeladdat språk. Hur förhåller vi oss till dessa synpunkter?
Lotta Ederth och Lena Olaussonlänk till annan webbplats, SR, SVT och UR

Engelska svordomar
I inhemska, engelskspråkiga sammanhang anses svordomar som fuck och shit vara ytterst problematiska. Men hur ser bruket av fuck och shit ut i Sverige, och vilka attityder mot engelska och svenska svordomar kan man därmed urskilja?
Kristy Beers Fägerstenlänk till annan webbplats, Södertörns högskola

Unga (och äldre) språkpoliser
Språkaktivism engagerar ung som gammal. Jag kommenterar den ständigt pågående debatten om språk som verktyg för politisk förändring utifrån mitt avhandlingsprojekt om språkaktivism och språknormering bland gymnasieungdomar.
Henning Årmanlänk till annan webbplats, Stockholms universitet

Språkliga hierarkier i Göteborg
Vi diskuterar sverigefinskans och somaliskans roll i den flerspråkiga staden Göteborg. Hur kan vi förklara skillnaderna i språkens synlighet och status? Vi menar att frågan bara kan besvaras genom att undersöka hur språket samverkar med ras, religion, klass och genus.
Maria Löfdahl , Institutet för språk och folkminnen, och Johan Järlehedlänk till annan webbplats, Göteborgs universitet

Åsikter om dialekter
De flesta säger sig tycka om dialekter, men vad menar de när de säger så? Hur ser bilden av dialekten och dialekttalaren ut? Är dialekten något "hos oss" eller "hos dom andra"? Jag behandlar särskilt stadsdialekterna och skärningspunkten mellan dialekt och sociolekt.
Lars-Gunnar Anderssonlänk till annan webbplats, Göteborgs universitet

Hur gör vi nu då?
Avslutande panelsamtal med moderatorn Lena Lind Palickilänk till annan webbplats, Maria Bylin samt flera av dagens talare.

Prisutdelning

Konferensen tolkas till svenskt teckenspråk.

Mer information kommer.

Välkommen!

Uppdaterad 13 juli 2020

Tid

Datum för 2021 är ej fastställt

Plats

Centralt i Stockholm

Frågor

klarsprak@isof.se