• Huvudmeny

Språkrådsdagen 2019

Årets upplaga av Språkrådsdagen hölls fredagen den 26 april. Temat var språkliga rättigheter och tre språkpriser delades ut under dagen.

Varje år arrangerar Språkrådet en inspirerande konferens om språken i Sverige. Konferensen vänder sig till alla språkintresserade, och på programmet står bland annat föredrag från ledande språkvårdare och språkvetare.

Språkrådsdagen 2019 handlade särskilt om de nationella minoritetsspråken. Temat för dagen var språkliga rättigheter.

Konferensen tolkades till svenskt teckenspråk.

Program fredagen den 26 april

Moderator för konferensen var Karin Milles, Södertörns högskola.

08.30–09.00 Registrering

09.00–09.20 Introduktion av Martin Sundin, generaldirektör för Isof, och Harriet Kowalski, chef för Språkrådet

09.20–09.50 Lina Stoltz, författare: Mellan meänkieli och överkalixbondska
Var 70-talisterna de första som inte fick med sig något av sitt modersmål meänkieli? Om språkgränser i geografi och mellan generationer. Om kopplingen mellan dialekter och identitet. Och vad är egentligen minoritetslitteratur?

09.50–10.20 Astrid Skoglund, universitetslektor, Linnéuniversitetet: Genuskonstruktion i domar
Hur framställs kvinnor och män i skriftliga domar? Med utgångspunkt i exempel hämtade från domar om brottmål, LVU-mål och vårdnadsmål problematiseras språkliga genuskonstruktioner i domar, och vad ett mer jämställt språk i domar skulle kunna innebära. Astrid Skoglunds presentation.PDF (pdf, 790.8 kB)

10.20–10.50 Paus med kaffe/te och smörgås

10.50–11.20 Angelina Dimiter-Taikon, Stockholms stad: Om romska
Om den romska nationella minoriteten: språk, skolgång och inkludering. Angelina Dimiter-Taikons presentation.PDF (pdf, 146.6 kB)

11.30–12.00 Kultur- och demokratiminister Amanda Lind delade ut Minoritetsspråkspriset och Klarspråkskristallen.  Björn Melander delade ut Erik Wellanders pris för språkvårdsforskning

12.00–12.30 Vinnarna av Klarspråkskristallen: Vårt klarspråksarbete
Vinnarna av årets kristall presenterar sin metod för ett effektivt klarspråksarbete.

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.00 Åsa Henningsson, ordförande i Sveriges Dövas Riksförbund: Svenskt teckenspråk – för en hållbar framtid
Från lagstiftning till handling i ett hållbart samhälle för teckenspråkiga. Hur kan Agenda 2030 visa vägen?

14.00–14.30 Maria Rydell, universitetslektor, Högskolan Dalarna: Sfi i tiden
Sfi instiftades i mitten av 1960-talet som en följd av ökad migration och har funnits i olika organisationsformer. I det här föredraget beskrivs sfi:s utveckling och hur sfi påverkats av förändringar i samtiden, både nationella och globala. Maria Rydells presentation.PDF (pdf, 440.5 kB)

14.30–15.00 Olle Josephson, professor (emeritus) i svenska, Stockholms universitet: Språkpolitisk översiktsbild
Vad innebär språkliga rättigheter i Sverige? Hur kan individens rättigheter och kollektivets rättigheter hanteras, ska språket eller talarna stå i centrum? Språkpolitisk översiktsbild. Olle Josephsons presentation.PDF (pdf, 150.1 kB)

15.00–15.30 Paus med kaffe/te

15.30–16.00 Maria Bylin, Språkrådet: Språk som syns
Vilka språk syns i det offentliga Sverige? Vilka språk använder vi utöver svenskan? Rapport från en undersökning om olika språks synlighet på svenska vårdcentraler och bibliotek.

16.00–16.40 Karin Milles och Olle Josephson sammanfattade dagen

Uppdaterad 18 november 2019
Martin Sundin, Isofs generaldirektör, hälsar välkommen till Språkrådsdagen 2019.

Martin Sundin, Isofs generaldirektör, hälsar välkommen.

Lina Stoltz, författare håller föredraget Mellan meänkieli och överkalixbondska

Lina Stoltz, författare: Mellan meänkieli och överkalixbondska

Astrid Skoglund, universitetslektor på Linnéuniversitetet: Genuskonstruktion i domar

Astrid Skoglund, universitetslektor på Linnéuniversitetet: Genuskonstruktion i domar

Angelina Dimiter-Taikon, Stockholms stad: Om romska

Angelina Dimiter-Taikon, Stockholms stad: Om romska

VInnarna av Minoritetsspråkspriset, Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski, med kultur- och demokratiminister Amanda Lind

VInnarna av Minoritetsspråkspriset, Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski, med kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Vinnarna av Klarspråkskristallen, Skatteverket, med kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Vinnarna av Klarspråkskristallen, Skatteverket, med kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Vinnaren av Erik Wellanders pris, Linus Salö, med prisutdelare Björn Melander

Vinnaren av Erik Wellanders pris, Linus Salö, med prisutdelare Björn Melander

Åsa Henningsson, ordförande i Sveriges Dövas Riksförbund:   Svenskt teckenspråk – för en hållbar framtid

Åsa Henningsson, ordförande i Sveriges Dövas Riksförbund: Svenskt teckenspråk – för en hållbar framtid

Maria Rydell, universitetslektor vid Högskolan Dalarna: Sfi i tiden

Maria Rydell, universitetslektor vid Högskolan Dalarna: Sfi i tiden

Olle Josephson, professor (emeritus) i svenska, Stockholms universitet: Språkpolitisk översiktsbild

Olle Josephson, professor (emeritus) i svenska, Stockholms universitet: Språkpolitisk översiktsbild

Maria Bylin, språkvårdare på Språkrådet, Isof: Språk som syns

Maria Bylin, språkvårdare på Språkrådet, Isof: Språk som syns