• Huvudmeny

Språkrådsdagen 2018

Årets upplaga av Språkrådsdagen hölls onsdagen den 25 april. Temat var språk i förändring. Mot slutet av dagen delades tre språkpriser ut.

Språkrådsdagen 2018 på Garnisonen, Östermalm

Varje år arrangerar Språkrådet en inspirerande konferens om språken i Sverige. Konferensen vänder sig till alla språkintresserade, och på programmet står bland annat föredrag från ledande språkvårdare och språkvetare.

Språkrådsdagen 2018 hölls onsdagen den 25 april på Östermalm i Stockholm. Temat för konferensen var ”språk i förändring”.

Konferensen tolkades till svenskt teckenspråk. Föreläsningarna filmades av UR och kommer att finnas på UR Play i slutet av maj.

Program

8.30–9.00 REGISTRERING
(Observera att det inte serveras kaffe och smörgås nu, utan först i förmiddagspausen.)

9.00–9.10 Konferensen öppnas
Martin Sundin, generaldirektör för Isof, inleder och lämnar över till dagens moderator Karin Milles, Södertörns högskola

9.10–9.45 Den outhärdliga språkförändringen
Vår inställning till språklig variation och förändring är ofta känsloladdad och en smula egocentrerad. Detta fenomen diskuteras och belyses med olika exempel, till exempel lyssnarbrev till radioprogrammet Språket.

Ylva Byrman, Göteborgs universitet

9.45–10.20 Kan dagens elever inte skilja på de och dem?
Det finns en spridd uppfattning om att elever inte kan hantera de/dem-normen, och att detta skulle vara en förändring som ägt rum under 2000-talet. Men hur ser det egentligen ut?

Lena Lind Palicki, Språkrådet och Stockholms universitet, och Susanna Karlsson, Göteborgs universitet

10.20–10.50 PAUS med kaffe/te och smörgås

10.50–11.25 Vad hände(r) sedan med svenskan i förorten?
”Rinkebysvenska”, ”ortenspråk”, ”förortsslang”. Slangpräglade ungdomsstilar som utvecklats i urbana flerspråkiga bostadsområden är både välkända och väl utforskade. Men vad händer med språket när dessa ungdomar blir vuxna?

Ellen Bijvoet, Uppsala universitet

11.25–11.55 Svenska på export
Kring förra sekelskiftet emigrerade många svenskar till Nordamerika. Med sig tog de sitt svenska språk. Hur förändrades svenskan av att vistas utanför hemlandets gränser och i ständig kontakt med engelskan? Finns svenskan kvar i USA idag?

Sofia Tingsell, Språkrådet

11.55–12.30 Vad är "riktig jiddisch"?
Karin Milles samtalar med Jean Hessel, språkvårdare i jiddisch, Språkrådet

12.30–13.30 LUNCH

13.30–14.00 Gräsrötternas språkvård
Språkfrågor ingår ibland som en del i organisationers arbete mot diskriminering. Hur lanserar man nya ord och begrepp? Och hur sprids språkliga innovationer till offentlig användning?

Mats Landqvist, Södertörns högskola

14.00–14.30 Hur bildas grammatiska ord?
Många nya ord för saker och egenskaper lånas in från andra språk, eller bildas genom sammansättning. Men nya grammatiska ord bildas på andra sätt. Hur skapas ord som infinitivmärket att, hjälpverbet bruka eller prepositionen bakom?

Maria Bylin, Språkrådet

14.30–15.00 Svenska dialekter i förändring
Sveriges dialekter förändras ständigt. Många äldre traditionella dialektdrag byts ut mot standardsvenska. Men går det till på samma sätt överallt i Sverige? Och hur annorlunda pratar man egentligen idag jämfört med mitten av 1900-talet?

Jenny Nilsson, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

15.00–15.30 PAUS med eftermiddagsfika

15.30–16.15 Prisutdelning

Minoritetsspråkspriset och Klarspråkskristallen delas ut av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Erik Wellanders pris delas ut av professor Björn Melander, Uppsala universitet.

16.15–16.30 Sammanfattning/avslutning
Moderator Karin Milles och Harriet Kowalski, chef för Språkrådet


Uppdaterad 18 november 2019

Ylva Byrman, Göteborgs universitet: "Den outhärdliga språkförändringen"

Lena Lind Palicki, Språkrådet och Stockholms universitet och Susanna Karlsson, Göteborgs universitet: "Kan dagens elever inte skilja på de och dem?"

Ellen Bijvoet, Uppsala universitet: "Vad hände(r) sedan med svenskan i förorten?"

Sofia Tingsell, Språkrådet: "Svenska på export"

Jean Hessel, Språkrådet, samtalar med moderator Karin Milles: "Vad är 'riktig jiddisch'?"

Mats Landqvist, Södertörns högskola: "Gräsrötternas språkvård"

Maria Bylin, Språkrådet: "Hur bildas grammatiska ord?"

Jenny Nilsson, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg: "Svenska dialekter i förändring"