• Huvudmeny

Språkrådsdagen 2015

Den 6 maj anordnade Språkrådet den årliga konferensen Språkrådsdagen. Temat för dagen var inkluderande språk.

Flera olika föredrag, mingel och prisutdelning av tre olika språkvårdspriser stod på programmet. Karin Milles var moderator för dagen.

Klarspråkskristallen

Klarspråkskristallen, priset för ett klart och tydligt myndighetsspråk, gick till Västra Götalandsregionen för ett förtjänstfullt och föredömligt klarspråksarbete som kan inspirera andra. Prisutdelare var kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Läs mer:

Minoritetsspråkspriset

Pristagaren Sadeta Murić  tillsammans med kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Pristagaren Sadeta Murić tillsammans med kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Minoritetsspråkpriset för goda insatser i arbetet med minoritetsspråk i Sverige gick till Sadeta Murić  för hennes arbetet med att stärka flerspråkiga barns och elevers mångkulturella identitet. Prisutdelare var kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Läs mer

Erik Wellanders pris

Olle Josephson delade ut Erik Wellanders pris.

Professor Olle Josephson delade ut Erik Wellanders pris. Caroline Liberg kunde inte närvara vid prisutdelningen.

Erik Wellanders pris för språkvårdsforskning gick till Caroline Liberg, Uppsala universitet, för hennes forskning om skolans läs- och skrivundervisning. Prisutdelare var professor Olle Josephson.

Läs mer

Föreläsningar under Språkrådsdagen

Ann-Helén Laestadius.

Ann-Helén Laestadius pratade om språk och identitet.

Vad får man kalla varandra? Om vem som sätter ord på identiteter och hur vi blir sorterade
Mats Landqvist, Södertörns högskola

Ny diskrimineringslag, hur påverkar den din webbplats?
Per Lannerö, E-delegationen

På väg mot en mer inkluderande ordlista
Louise Holmer, redaktionen för Svenska Akademiens ordlista

Utan språk - ingen samisk identitet?
Ann-Helén Laestadius, författare och journalist

När inkludering blir exkludering
Ingela Holmström, Stockholms universitet

Att förklara grammatik så att alla hänger med
Sara Lövestam, författare och Johanna Prytz, Stockholms universitet

Läs mer

Sammanfattningar av Språkrådsdagens föreläsningar

Uppdaterad 31 januari 2017

Kontakt


Frågor om Språkrådsdagen
Ingrid Olsson
E-post: Ingrid Olsson


Frågor om Klarspråkskristallen

Ingrid Olsson

E-post: klarsprak@
sprakochfolkminnen.se


Frågor om Minoritetsspråkpriset

Riina Heikkilä
E-post: Riina Heikkil