• Huvudmeny

Nötkreatur

Kulturhistoriska och samtida perspektiv

Symposium onsdagen 21 november 2018 på Uppsala Arkivcentrum

Välkommen till en heldag om nötkreatur förr och nu!

Nötkreatur har utgjort ett vitalt inslag med stor kulturell laddning för landsbygdsbefolkningen i Sverige fram till våra dagar. Detta har tagit sig uttryck i folktraditioner, namngivning och språkbruk. Djurägare har alltid månat om boskapens hälsa. En rad riter har iakttagits från betäckning till slakt. Mjölkning har varit omgärdad av en räcka magiska bruk. Betande kor i hagen har utgjort en viktig del av en landskapsidyll, länge förmedlad via skolplanscher och läseböcker. För många av vår tids stadsbor utgör vårens kosläpp ett uppskattat evenemang. Nötkreaturen ses som en viktig förutsättning för ett öppet landskap och många värnar om lantraser som ett kulturarv värt att bevara.

Vid symposiet presenterar nio forskare från olika ämnen insikter och rön om vårt förhållande till nötkreatur genom tiderna.

Symposieprogram

Ordförande: Iréne Flygare; Vice ordförande: Roger Bergström

09.00–09.30

Kaffe och smörgås utanför Hörsalen, plan 3

09.30

Välkomsthälsning
Martin Sundin, generaldirektör för Isof

09.35–09.45

Nötkreatur – en kort inledning
Ingvar Svanberg, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Uppsala universitet.

09.45–10.15

Från Audhumbla till vikingatidens verklighet: nötkreatur ur arkeologisk synvinkel
Anne-Sofie Gräslund, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.

10.15–10.45

Kokonstanten – kor och smådjur som kapital och kontanter i tidigmodern hushållsekonomi
Jesper Larsson, Institutionen för stad och land, Agrarhistoria. Sveriges lantbruksuniversitet.

10.45–11.00

Paus

11.00–11.30

Julbonden och Elvis – namn på tjurar och oxar då och nu
Katharina Leibring, Namnarkivet, Isof.

11.30–12.00

Tilltal och kommandon till oxar i södra Sverige
Annika Karlholm, Dialekt- och folkminnesarkivet, Isof.

12.00–13.15

Lunch på egen hand (kan intas på restaurangerna Feiroz, Segerstedt, Jättegrytan SGU, alla på gångavstånd från Arkivcentrum, karta fås vid symposiet)

13.15–13.45

Kon i folktron
Tommy Kuusela, Dialekt- och folkminnesarkivet, Isof.

13.45–14.15

Kor och människor till vardags
Carin Martiin, Institutionen för stad och land, Agrarhistoria. Sveriges lantbruksuniversitet.

14.15–14.45

Kaffepaus, plan 4

Under pausen visar Marlene Hugoson, Dialekt- och folkminnesarkivet, en powerpoint-presentation med bilder ur arkivets samlingar.

14.45–15.15

Fjällko, fjällnära ko och bohuskulla – hur skapas en lantras?
Camilla Eriksson, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

15.15–15.45

Nötkreaturens sjukdomar: ett veterinärmedicinskt perspektiv
Ylva Persson, Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala.

15.45–16.15

Avslutande diskussion
Irene Flygare inleder.

Läs mer om kossan

Exempel ur arkivenPDF (pdf, 7.4 MB)

Uppdaterad 18 november 2019

Om symposiet


Arrangörer

Symposiet arrangeras i samarbete mellan Husdjurs- och sällskapsdjursseminariet vid Uppsala universitet, Isof och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Datum och lokal

Symposiet äger rum onsdagen den 21 november 2018 och hålls i Uppsala arkivcentrum, Hörsalen (plan 3), von Kraemers allé 19, 752 37 Uppsala.

Anmälan stängd

Symposiet är endast öppet för anmälda deltagare. Sista datum för anmälan var den 1/11 2018.

Kontakt

Frågor besvaras av Ingvar Svanberg (ingvar.svanberg@ires.uu.se) och Katharina Leibring (katharina.leibring@isof.se)