• Huvudmeny

Föreläsningar

Här hittar du alla inspelade föreläsningar från Klarspråk 2020. Temat för konferensen var nya metoder och nya samarbeten för klarspråksarbetet.

Konferensen Klarspråk 2020 modererades av Lena Lind Palicki. Föreläsningarna hölls på svenska, norska eller danska. Konferensen tolkades även till svenskt teckenspråk. 

Inledning

Martin Sundin, generaldirektör, Institutet för språk och folkminnen hälsar välkommen. Moderator: Lena Lind Palicki, Stockholms universitet

Till inledningen

Del ett: Begripligare juridik

Jon Christian Fløysvik Nordrum, Universitetet i Oslo, Norge: Hvordan kan vi lære jusstudentene å skrive gode lover?

Karin Påle-Bartes, Södertörns tingsrätt, Sverige: För vem skriver vi egentligen våra domar? 

Andrea Lindblom, Helsingborgs tingsrätt, Sverige: Legal design – fokus på användaren

Jon Christian, Karin, Andrea och Lena: Sammanfattande samtal: Hur gör vi tillsammans juridiken begripligare?

Till föreläsningarna och samtalet om begripligare juridik

Del två: Klarspråk och språkteknologi

Silje Emilienne Aanderud-Larsen, NAV, Norge: Klarspråk og begreper som fundament og forutsetning for et moderne, digitalisert samfunn

Peter Juel Henrichsen, Dansk Sprognævn, Danmark: Klarsprog mellem menneske og automat

Marta Kristín Lárusdóttir, Reykjaviks universitet, Island: Tala användarnas språk

Silje, Peter, Marta och Rickard Domeij: Sammanfattande samtal: Hur kan språkteknologi och AI stödja klarspråksarbete?

Till föreläsningarna och samtalet om klarspråk och språkteknologi

Del tre: Myndighetskommunikation

Maria Fremer, Institutet för de inhemska språken, Finland: Tilltal och ton i myndighetskommunikation

Kati Kalliomäki, Skatteförvaltningen, Finland: Från tråkig myndighet till viral sensation –sociala medier som strategisk resurs

Magdalena Westin Piotrowska, Livrustkammaren, Sverige: Så regerar Livrustkammaren i sociala medier

Kati, Maria, Magdalena och Lena: Sammanfattande samtal: Hur lättsam och informell kan man vara?

Till föreläsningarna och samtalet om myndighetskommunikation

Del fyra: Samhällsinformation för alla

Sofia Malmgård, Ordmån, Sverige: Dåligt översatt samhällsinformation – kan klarspråk vara räddningen?

Janne Boye Niemelä, Dansk Sprognævn, Danmark: Klar tegnsprogsformidling – hvad er formålet?

Tarja Larsson, Språkrådet, Sverige: Sverigefinskt språkvårds- och termarbete – för vem, hur och varför?

Sofia, Janne, Tarja och Lena: Sammanfattande samtal: Hur får vi in klarspråk redan från start?

Till föreläsningarna och samtalet om samhällsinformation för alla

Del fem: Utmaningar för Klarspråk

Ida Seljeseth, Universitetet i Oslo, Norge: Kan klarspråkarbeid ha målbar effekt på demokratiet og rettssikkerheten?

Tom Karlsson, Göteborgs universitet, Sverige: New public management, klarspråk och det offentliga uppdraget

Catharina Nyström Höög, Högskolan Dalarna, Sverige: Begriplighet och artighet – konkurrerande principer?

Ida, Tom, Catharina och Lena: Sammanfattande samtal: Utmaningar för klarspråk

Till föreläsningarna och samtalet om utmaningar för klarspråk

Avslutning

Avslutande paneldiskussion: Bäst i världen?

Till samtalet om framtiden för klarspråksarbetet

Uppdaterad 09 mars 2021

När?

19–20 november 2020

Var?

Konferensen var digital

Frågor?

klarsprak@isof.se