• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2020

30 september–2 oktober
Klarspråkskonferensen Clarity 2020länk till annan webbplats, Washington DC, USA

8–9 oktober
Interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher educationlänk till annan webbplats, Tallinn, Estland

9–11 oktober
EFNILlänk till annan webbplats (European federation of national institutions for languages), Tallinn, Estland

4–5 november
Sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotiklänk till annan webbplats, Uppsala universitet

18–19 november
SMDI14länk till annan webbplats, Svenska med didaktisk inriktning, Malmö universitet

18–20 november
SLTC 2020länk till annan webbplats, nationell språkteknologisk konferens, Göteborgs universitet

18–20 november
NORDISCOlänk till annan webbplats, 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, Uppsala universitet

19–20 november
Klarspråk 2020, nordisk klarspråkskonferens, Stockholm

26–27 november
Svenska språkets historia 16länk till annan webbplats, Lunds universitet (inkl. SAOB:s halvdagsseminarium 25 november) UPPSKJUTEN TILL 2021

2021

19 mars
Språkforumlänk till annan webbplats, Språktidningens årliga konferens, Stockholm

14–16 april
Svenskans beskrivning 38länk till annan webbplats med temat ”Språk, plats och rum”, Örebro

19–21 maj
16:e konferensen om lexikografi i Nordenlänk till annan webbplats, Lunds universitet


Uppdaterad 09 september 2020