• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2021

4–5 februari
Grammatik i fokuslänk till annan webbplats, Språk- och Litteraturcentrum, Lunds universitet

10 mars
ELREC-konferens om språkdatalänk till annan webbplats (digital konfereens)

14–16 juni
12th International Conference of Nordic and General Linguisticslänk till annan webbplats, Universitetet i Oslo

16-17 september
OFTI 2021länk till annan webbplats, tvärdisciplinärt nordiskt forskarnätverk för forskning om talspråk, samtal och interaktion, i år med tema Mångfald och förändring, Södertörns högskola

Hösten (datum kommer senare)
Svenska språkets historia 16länk till annan webbplats, Lunds universitet (inkl. SAOB:s halvdagsseminarium 25 november)

8 oktober
Språkforumlänk till annan webbplats, Språktidningens årliga konferens, Stockholm

24–25 november
NNMF 8länk till annan webbplats, åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning, Uppsala universitet

24–26 november
NORDISCOlänk till annan webbplats, 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, Uppsala universitet

2022

27–29 april
16:e konferensen om lexikografi i Nordenlänk till annan webbplats, Lunds universitet

4–6 maj
Svenskans beskrivning 38länk till annan webbplats med temat ”Språk, plats och rum”, Örebro

Uppdaterad 09 februari 2021