• Huvudmeny

Efterlämnade samlingar och donationer

I våra arkiv finns också samlingar efter organisationer och framstående forskare. Här finns deras namn listade.

Utöver de ordinarie samlingarna finns även samlingar efter olika organisationer och forskare. Vissa av dem har ägnat sig åt folkminnen, andra åt dialekter. Flera har inriktat sig på båda ämnena.

De efterlämnade samlingarna och donationerna har varierande omfång och alla är ännu inte uppordnade och accederade (det vill säga att de getts ett arkivnummer), men pö om pö kommer namnen i listorna från varje arkiv att bli klickbara och visa innehållsförteckningar över vad varje efterlämnad samling innehåller.

Uppdaterad 25 september 2020
arkiv och samlingar