• Huvudmeny

Smakprov ur Svenskt dialektlexikon (SDL)

Mycket arbete återstår innan Svenskt dialektlexikon (SDL) är färdigt för utgivning. Arbetet är dock i full gång och här ser du några smakprov på hur ordbokens artiklar är tänkta att se ut.

bakmes

m. [-mes, -meis] ett slags pardans där paret roterar motsols; bakmes kombineras ofta med polska Dal Härj Med Jämtl Ång. Skô mö (vi) dânse bakmes? Härj.

barkanrot äv. barkana-, barkane-

f. [barkan-, barken- o.d.] morot Skåne Hall. Barrkenarödderna va hollia (ganska) stora i aor Hall. (Soppan) ä kokt på allt slags kyd (kött)... å så mä pantoffler å barkannerödder i Skåne. 

Knippen med morötter.


björnbär

n. [vanl. bjânn-, bjönn-, bjömm-, benn-, bemm-, bjan- o.d.] 1 blåbär Västm Dal Norrl. 2 odon Häls Med Jämtl Ång. 3 ormbär Häls Jämtl Ång Lappl. 4 ripbär Jämtl Lappl. 5 tranbär Jämtl Ång Lappl Norrb. 6 hönsbär Jämtl Ång.

bänska

v. (försöka) tala förnämt; tala fint o. tillgjort; äv. i fråga om dialekttalande: försöka tala riksspråk Gotl Uppl Häls Härj. Hä va fell (väl) te bänska å en sa:a "vapenhuse", sô dåmm jetta (måste) vränga täll-e på nå vis Häls. 

itände

n. stickor, spån o.d. att tända med; tändved Smål Hall Västg. (Tjärved) ä bra te itänne Hall.

oxöga

n., äv. f. 1 backsippa Smål Hall Västg Östg Uppl. 2 midsommarblomster Östg Sörml. 3 växten klätt Smål Östg. 

Backsippor på en äng.


pytters

s. oböjl. [pyttesj, pyttis o.d.] helvete, helsike; vanl. i interj. Häls Ång Västb Lappl. Han for te pyttesj, han for till pytters Häls. Pyttesj nann gang! pytters någon gång, helvete heller, absolut inte Ång. Han börjä stort men dä jekk ått pyttärs för-n, han började stort men det gick åt pytters för honom Lappl.

öna

v. [öna, ynna, åina o.d.] om tacka: lamma Götal. Sön (tackan) har önnt å fått tve£inga Västg.

örhög

adj. stolt, som går och sträcker på sig; äv.: intresserad, uppmärksam; förvånad Värml Västm. Nu va han örhög när han fekk en ny kôstymm på sä Värml.

Uppdaterad 25 april 2014

Kontakt


Annika Karlholm

E-post: Annika Karlholm

Eva Thelin

E-post: Eva Thelin