• Huvudmeny

Svenskan i Amerika

Projektet är en pilotundersökning av hur svenskan i USA ter sig idag och hur dagens amerikasvenska skiljer sig från den som talades för 50 år sedan.

Projektet hoppas kunna göra dels nya inspelningar med svensk-talande från Minnesota och Illinois som deltog i inspelningar på 60-talet, dels inspelningar och andra språkliga undersökningar med andra svenskamerikaner av första, andra och tredje genera-tionen. Insamlingsresor har ägt rum i juni 2011 och 2012 med stöd från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Samarbete​

Projektet är ett samarbete mellan flera institutioner och i projektgruppen ingår från Isof akademiforskare Jenny Nilsson, Göteborg. Övriga medlemmar är forskarassistent Ida Larsson från Stockholms universitet samt forskarassistent Maia Andréasson, professor Benjamin Lyngfelt, och universitetslektor Sofia Tingsell från Göteborgs universitet.

Uppdaterad 18 november 2019

Läs mer