• Huvudmeny

Svenska som pluricentriskt språk

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska.

Många av världens språk är s.k. pluricentriska språk, dvs. språk som talas i fler länder än ett. Bara i Europa finns en rad exempel på sådana språk, till exempel engelska, franska, tyska och svenska. Men samtalar man på samma sätt i olika länder bara för att man talar samma språk? Eller ser de kommunikativa mönstren olika ut? Det vet vi i dagsläget nästan ingenting om, och det är just det som programmet Interaktion och variation i pluricentriska språk undersöker.

Samtal i Sverige och Finland

Programmet jämför samma typer av samtal i liknande miljöer i Sverige och Finland, med fokus på domänerna service, lärande och vård där en stor del av samtal utanför den privata sfären utspelar sig. Samtal både mellan personer som känner varandra och sådana som inte gör det kommer att spelas in för att se vilka skillnader det finns i samtalsmönstren mellan sverigesvenska och finlandssvenska samtal. Dessutom upprättas en sökbar databas som också kan användas till framtida undersökningar.

Bidrag till teoriutveckling

En viktig del inom programmet är att bidra till den internationella teoriutvecklingen inom forskningen om pluricentriska språk. Genom att använda teorier och metoder som samtals-analys och kommunikationsetnografi kan programmet belysa och förklara pluricentriska språkfenomen som tidigare forskning inte riktigt kunnat komma åt. På så vis bidrar programmet till att utveckla den s.k. variationspragmatiken, samtidigt som vi får ny kunskap om vad som är unikt för finlandssvenska respektive sverigesvenska samtal.

Samarbete​

Programmet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och är ett samarbete mellan professor Catrin Norrby, Stockholms universitet, professor Jan Lindström, Helsingfors universitet, professor Camilla Wide, Åbo universitet och akademiforskare Jenny Nilsson, Isof. Programmet koordineras från Stockholms universitet och pågår 2013–2020.

Uppdaterad 18 november 2019