• Huvudmeny

Svenska dialekter i förändring

Femårigt forskningsprojekt som startades 1 april 2011 finansierat av Svenska Akademien (med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse) och Vetenskapsrådet.

Syftet med projektet är att undersöka hur dialektförändring och dialektanvändning ser ut på platser i Sverige som inte ligger nära en storstad, för att se om förändringen går till på samma sätt där som på platser nära storstäder.

Inspelningsorter​

För att också få veta om sådan förändring ser ut på ungefär samma sätt i olika delar av Sverige, spelas personer in på tre olika platser som liknar varandra i storlek och invånarantal men där man ändå talar väldigt olika dialekt: Osby i norra Skåne, Torsby i norra Värmland och Edsbyn i sydvästra Hälsingland.

Kombinerade forskningsfält

Projektet använder sig av en kombination av vetenskapliga traditioner: dialektologi, sociolingvistik och samtalsanalys. Genom att kombinera de här forskningsfälten kan projektet hitta nya förklaringar till att dialekter förändras och förnyas.

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Jenny Nilsson

E-post: Jenny Nilsson