• Huvudmeny

Stockholmska

En undersökning av stockholmskans utveckling

svartvit miljöbild från Sergels torg i Stockholm

Forskningsprojektets övergripande syfte har varit att undersöka stockholmskans sociala variation, förändring och stabilitet från mitten av 1800-talet och framåt med fokus på stockholmskans uttal. Målet är att ge en översiktlig bild av stockholmskans uttalsutveckling, men också att fördjupa bilden genom några mer djupgående nedslag i Stockholms mångfacetterade språksituation.

Materialet till projektet består av inspelningar av stockholmska vid Institutet för språk och folkminnen, radio- och tv-material samt populärmusikmaterial.

Nytt – äldre – material

Sommaren 2009 övertog Isof (Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala) ansvaret för samtliga av den så kallade Stockholmsundersökningens inspelningar.

Stockholmsundersökningen var en undersökning av språket i Stockholm vid institutionen för nordiska språk på Stockholms universitet som påbörjades under slutet av 1950-talet och pågick fram till 1973. Ett stort antal intervjuer med stockholmare genomfördes och befintliga bandupptagningar från bland annat Sveriges Radio samlades in. Materialet kompletterades 1989–1995 med ytterligare intervjuer.

Tillgången till materialet från Stockholms universitet (SU-materialet) ledde både till att forskningsprojektet utvidgades och att det inriktades mer mot äldre stockholmska.

Perspektiv på stockholmska: kommande bok

Forskningen om äldre stockholmska är framförallt baserad på det unika SU-materialet men endast på mindre delar – det saknas en samlad, empiriskt grundad beskrivning av den äldre stockholmskans uttal och uttalsutveckling. I syfte att fylla denna lucka har en omfattande undersökning av stockholmskans uttal genomförts, baserad på större delen av SU-materialet. Resultatet från denna undersökning utgör det huvudsakliga innehållet i den kommande boken.

Boken riktar sig framförallt till studerande och forskare vid universitet och högskolor, men även till gymnasieelever och den intresserade allmänheten.

Projektinformation


Projektdeltagare
: Jenny Öqvist, forskare, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)

Bidragsgivare: Finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien 1/10 2007– 30/9 2012

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Jenny Öqvist

Telefon: 073-558 60 94

E-post: Jenny Öqvist

Överklasstockholmska

Film: Jenny Öqvist föreläser om den "fina" stockholmskan på Grammatiskfestivalen 2016. Se föreläsningen på URlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Artikel: Stockholmska i en klass för siglänk till annan webbplats (Språktidningen, november 2015)

Publikationer

Öqvist, Jenny, 2010a: Riktig stockholmska? Ekenssnacket som varietet och fenomen. I: Studier i svenska språkets historia 11. Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010, utg. av Maj Reinhammar m.fl. Uppsala. S. 253–260.

Öqvist, Jenny, 2010b: "Står där och väntar på tricken". Stockholmska i svensk populärmusik. I: Svenskans beskrivning 30. Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008länk till annan webbplats, utg. av Cecilia Falk m.fl. Stockholm. S. 388–398.

Öqvist, Jenny, 2011: Förhöjda tontoppar som interaktionell resurs i traditionell stockholmska. I: Bockgård, Gustav & Nilsson, Jenny (red.), Interaktionell dialektologiPDF (pdf, 52.6 MB). Uppsala. S. 307–341.

Öqvist, Jenny, 2013: Intonation in interaction: Heightened pitch peaks as an interactional resource in the traditional Stockholm dialect. I: Proceedings of Methods XIV. Papers from the Fourteenth International Conference on Methods in Dialectology, 2011, utg. av Alena Barysevich m.fl. Frankfurt. S. 25–35.

Öqvist, Jenny, 2015a: Huvudstadens dialekter. I: Populär historia, specialnummer 1 2015 om Stockholms historia. S. 92–94.

Öqvist, Jenny 2015b: Stockholmska i närbildlänk till annan webbplats. I: Språktidningen nr 8 2015. S. 26–33.