• Huvudmeny

Språköar och ö-språk

Projektet undersöker hur språksituationen ser ut i Göteborgs skärgård.

Eftersom bland annat projektet Dialektutjämning i Västsverige kunnat konstatera att göteborgskan sprider sig upp längs Bohuskusten är det mycket intressant att se i vilken omfattning den spridit sig till de mer isolerade språksamhällen, som öar utan fasta fastlandsförbindelser trots allt utgör.

Sommaren 2012 gjordes inspelningar i norra skärgården och sommaren 2013 i södra.

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Maria Löfdahl

E-post: Maria Löfdahl


Jenny Nilsson

E-post: Jenny Nilsson