• Huvudmeny

Sånt vi bara gör

Ett samarbetsprojekt om sånt vi bara gör, till exempel hälsar och åker spårvagn.

Inom och utanför myndigheten finns en stor mängd kunskap om vardagliga kulturella och språkliga praktiker och rutiner, som sällan kommer allmänheten till del. Syftet med detta projekt är att komplettera Isofs samlingar när det gäller några utvalda vardagliga praktiker (hälsningar och hälsande, tilltal, spottande och kramande), samt att sammanställa en bok med vetenskapligt baserad kunskap om sådant ”vi bara gör”, till exempel hur vi hälsar, klär oss, åker spårvagn eller spottar.

Projektet är ett samarbete mellan Isofs forskningsdiscipliner språk och folkminnen. Projektet samlar in nytt material genom webenkäter och frågelistor, och producerar också en populärvetenskaplig bok där en lång rad forskare inom de båda fälten bidrar. Boken kommer att bestå av drygt hundra korta artiklar författade av inbjudna forskare.

Projektinformation


Projektdeltagare
Jenny Nilsson (projektledare), akademiforskare dialekter, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

Susanne Nylund Skog, forskare folkminnen, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Fredrik Skott, forskningsarkivarie folkminnen, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

Varaktighet
Oktober 2016–juni 2018

Samverkan
Bokprojektet är ett samverkansprojekt med forskare vid en lång rad universitet, högskolor och myndigheter i Sverige, Finland och Norge

Resultat/kunskapsförmedling
En populärvetenskaplig bok

Uppdaterad 22 november 2016

Kontakt


Jenny Nilsson

Telefon: 073-558 60 74

E-post: Jenny Nilsson