• Huvudmeny

Ljudförändringar i svenska dialekter

I projektet studeras ljudförändringar ur olika aspekter.

Många har lagt märke till att de långa vokalerna ä och ö är i förändring (röd och röra uttalas likadant), men ofta tänker vi inte på all den variation som finns inom ett språksamhälle. Dialekterna förändras hela tiden och det finns många olika anledningar till att de förändras, bl.a. är vi mer mobila i dag och då möter vi människor som har en annan dialektal bakgrund än vad vi själva har. Vi anpassar oss både medvetet och omedvetet till vår samtalspartner, vilket på sikt kan leda till förändring. I projektet genomför jag inspelningar för att dokumentera dialekterna som de låter i dag, men jag gör också lyssningstest och attitydtest för att få veta hur dialekttalarna själva uppfattar olika dialekter och de förändringar som pågår.

Projektinformation


Projektdeltagare
Lena Wenner, forskningsarkivarie dialekter, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

Varaktighet
Januari 2017 – december 2020

Resultat/kunskapsförmedling
Vetenskapliga föredrag och artiklar

Uppdaterad 13 mars 2019

Kontakt


Lena Wenner

Telefon: 073-558 60 89

E-post: Lena Wenner